Hükümet düğmeye bastı! Yasa teklifi hazır: Vergi affı geliyor

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizi de yoğun etkisi altına alan koronavirüs salgını ile çalışma şartları oldukça güçleşti. Salgın süresince çoğu işletme kapalı kaldı, cirolar düştü, çoğu işletmede ciro bile oluşmadı, işletmeler kira ve ücret ödeyemez duruma geldi.

Hükümet düğmeye bastı! Yasa teklifi hazır: Vergi affı geliyor
19.05.2021 - 00:15
513

Hükümet bu süreçte işletmelere ve çalışanlara destek verdi. Borçlu işletmelerin büyük bir kısmı borçlarını yapılandırdı ama koronavirüs salgınının halen devam etmesi ve işyerlerinin kapalı olması nedeniyle yapılandırmanın ilk taksini bile ödeyemedi, bir kısmı ise sadece ilk taksiti ödeyip ikinci taksiti ödeyemedi, borç yapılandırmasını başlamadan ihlal etti.

Borç yapılandırmasının yetersiz olduğunu gösteren işletmeler yapılandırmanın yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasa - ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenlemenin de yapılmasını istiyordu.

YASA TEKLİFİ HAZIR

Hükümet; iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’ların yoğun taleplerini karşılamak üzere düğmeye bastı. Bu konudaki çalışmaları tamamladı, teklifin kısa bir süre içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

TORBA YASADA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Yeni Torba Yasa Teklifi’nin kapsamı oldukça geniş tutuldu, reel sektörden gelen taleplerin tamamına yakın kısmı karşılanıyor.

Teklifin kapsamında;

- Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması

- İhtilaflı Alacakların Tasfiyesi

- Matrah ve Vergi Artırımı

- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

- Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi düzenlemeleri yer alıyor.

30 NİSAN 2021 ÖNCESİ KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR YAPILANDIRILIYOR

Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Bu yapılandırma düzenlemesi de, son 3 yapılandırma yasasına benzer şekilde hazırlandı. Alacaklara orijinal vadelerinde ödenmesi gerektiği tarihten yapılandırma düzenlemesinin yayımı tarihine kadar gecikme zammı ya da faizi oranları yerine, Yİ-ÜFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli ve ödeme seçenekleri sunuluyor. Yani, işlemiş olan gecikme zamları ve faizleri siliniyor, onların yerine Yİ-ÜFE katsayısıyla faiz hesaplanıyor ve bu tutar yapılandırmada dikkate alınıyor. Taksitle ödemeyi seçen borçlular ise, kanunda belirlenen bir katsayıyla taksit dönemine ilişkin bir ek yükümlülükle karşılaşıyorlar.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR YAPILABİLECEK

Kısa süre içerisinde Meclis’e sunulması beklenen Yasa Teklifinde, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idarelere başvuruda bulunmaları öngörülüyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ EYLÜL'DE

İlk taksit ödemelerinin ise, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Önceki düzenlemelerde olduğu gibi bu düzenlemede de, ilk 2 taksitin suresinde ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmuyor. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekiyor, aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılıyor, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup ediliyor.


Editör: N. Cingirt