Ümit Yılmaz, 2/B sorunlarını meclis kürsüsüne taşıdı...

Ümit Yılmaz, 2/B sorunlarını meclis kürsüsüne taşıdı...

Ümit Yılmaz, 2/B sorunlarını meclis kürsüsüne taşıdı...
25.02.2021 - 08:16
499

  MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, TBMM'de gündem dışı söz alarak Orman Kanunu'ndaki kimi düzenlemeler nedeniyle vatandaşın yaşadığı sıkıntıları anlattı.

 TBMM'de gündem dışı söz alan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'la 6831 sayılı Orman Kanunu hakkında bazı düzenlemelerin vatandaşı mağdur ettiğini dile getirdi. 

 

   Kanun nedeniyle yalnızca 6 köyde 250'nin üzerinde vatandaşın davalık olduğunu ve sınırlarının birbirine kaydığını belirten Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

   "Düzce'de 2/B arazilerinde yaşanan sorunları dile getirmek için bugün karşınıza çıktım ve bu konunun sadece Düzce'de değil, bütün Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok büyük bir sorun olduğu hepimiz tarafından biliniyor. 

   Öncelikle, "Bu Kanun nasıl gelmiş ve nasıl çözülebilir." diye tartışmak için sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi, 19/4/2012 tarihinde çıkan 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'la 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2'nci maddesinin (1)'inci fıkrasının (b) bendine istinaden orman sınırı dışına çıkaran yerlerin vatandaşlara satışına bir düzenleme getirilmiş. Şimdi, ne bu madde? Öncelikle, 2'nci maddeyi bir okuyalım, 2'nci maddenin (b) bendini: "31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları orman sınırları, dışına çıkarılır." 2'nci madde biraz daha uzun ama onu okumayacağım, bizi ilgilendiren kısım da zaten burası. Şimdi, bu madde çıktıktan sonra 2012 yılında kanun çıkmış ve 2012 yılının 11'inci ayında da yönetmelik düzenlenmiş. Hangi yönetmelik bu? İşte, "2924 sayılı Kanun'un 11 ve 12'nci maddeleri gereğince fiilî durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer..." Yani, Orman Kadastrosu ve 2/B Yönetmeliği çıkmış ve yine 6292 sayılı Kanun'a göre satış işlemleri başlamış. Satış işlemlerinin başlamasıyla beraber de sorunlar başlamış. Ne gibi sorunlar başlamış? Çünkü çok geniş kapsamlı tutulmuş. 

   Şimdi, burada, benim elimde 2/B Kanunu'yla alakalı Orman Kanunu, yönetmelikler, kanunlar, Kadastro Kanunu gibi bir klasörü dolduracak kadar kanun metni var. Aslında bu konu teknik bir konu, benim konum da değil ama hepimiz vatandaşların sıkıntısını alana gittiğimiz zaman, sahaya gittiğimiz zaman görüyoruz. 

Şimdi, 1973 yılında çıkarılan 1744 sayılı Kanun, 1961 yılına atıfta bulunmuş yani 2'nci maddeye atıfta bulunmuş; o zaman (b) bendi yok, 2'nci maddeye atıfta bulunarak ona göre bir düzenleme yapılmış. 

   1983 ile 1987 arasında 1982 Anayasa'sına atıfta bulunulmuş, 2896 sayılı Yasa'ya göre kanun çıkarılmış ve 2/B uygulamaları yapılmış. 1986 yılında da 3302 sayılı Kanun çıkarılmış. Yani, tam bir keşmekeş olmuş. Burada devletimiz 2012 yılında "Bir çözüm getirelim, bu insanlara buraları satalım." demiş ve iyi bir şey de yapmış, doğru bir şey de yapmış. Ama doğru yaptıkları şeyle tam bir karmaşaya sebep olmuş. Şimdi, 1975 yılında, 1961 yılı baz alınarak verilen tapular iptal edilmeye başlamış. Adamın 1948 yılından tapusu var, 1948 yılından tapusu olan adamın tapusu iptal edilmiş, 46 dönüm yerin 22 dönümü ormana bırakılmış. Ya, yetmiş senelik yer, yetmiş senedir ormanın aklına gelmeyen yer, yetmiş sene sonra adamdan alınmış, 2 dönümü sadece 2B'ye koyulmuş, gerisine tapu verilmiş. Ya, buna benzer ne sorunlar. 

   Çayağzı köyü ile çevresindeki beş köyde 250'nin üzerinde vatandaş davalık olmuş, orman işletmesi gelmiş dava açmış. Şimdi, Gölyaka'da görüştüğüm insanlar var, Cumayeri'nde görüştüğüm insanlar var. İnsanların sınırları birbirine kaymış. Yani CHP ile AK PARTİ'nin arasında sınır var; AK PARTİ'nin sınırı buraya gitmiş, CHP'nin sınırı buraya gelmiş. Ya, adamın tapulu arazisi sınırı kaymış, bunların düzeltilmesi lazım.
 
   Şimdi, bunların düzeltilmesi için bizim bir teklifimiz var. Değerli milletvekilleri, bir Anayasa değişikliği konuşuluyor ve biz diyoruz ki: 1981 yılına, 1961 yılına hatta 1937 yılında çıkarılan kanuna atfedilmesin, yeni çıkacak Anayasa değişikliğinde bunlara düzenleme yapılsın. Bu düzenlemeyle beraber gerçekten orman köylüsüne ve köylüye, başkasına değil, dışarıdan satışı olanlara değil, sadece ve sadece oraları kullanan köylüye satılsın istiyoruz".