YGS din kültürü soruları

  • 23.04.2013 00:00

 Bir sistem olarak Din’i, dini inanç, ritüel ve davranışları anlamlı kılan Tanrı inancıdır. Yaratıcı, Allah’a iman ise gerçek ve sonsuz hayatın varlığına inanmakla anlam kazanır. O zaman Allah’ın emir ve yasakları, peygamberin öğreti, uygulama, tavsiye ve yönlendirmeleri  etkin olup mana ifade eder. Sadece dünyayı düşünmek, Tanrı’yı mütehakkim kılıp haksız ve adaletsiz zorba haline getireceği gibi peygamberi de dünya saltanatını ele geçirmeye çalışan bir kral konumuna indirger.

Tanrı inancı olmayan din olmadığı gibi gerçek hayata(ahiret) bağlanmayan Allah inancı da sembolik kalır. Dostoyevski’nin, kahramanının dilinden ifade ettiği gibi ahireti olmayan din ve tanrı inancı bu dünyada her şeyi mübah kılar. Din salt dünyayı hedefliyorsa sekülerlik adına her şey mubahtır.  Sonuçta her şey seküler dünyada olup bitmektedir.

‘Sınav’ yapay sözüyle ifade edilen seçme ve dünyalık menfaatleri vadeden imtihan, elbette ki  dünyevidir, dünyayı  hedefler. Ahireti hedefleyen imtihanı ancak Tanrı yapar.

Yıllardır Üniversite imtihanında çıkma özlemi çekilen Din Kültürü sorularından asıl hedeflenen dinin uhrevi boyutuyla gençliğe hatırlatılması; değer verilip önem kazanmasıdır. Eğitim öğretim sürecinde imtihan mecburiyetiyle ele alınıp dini bilgi ve değerlerin öğrenilmesidir.

Üniversite imtihanında Din Kültürü’nden soru çıkma özlemi ilk defa bu yıl gerçekleşti. Bunun için emeği geçen tüm yetkililere çok teşekkür ederiz. İlahiyat camiasının büyük bir hayalini gerçekleştirmiş oldular.

Ancak ilk defa çıkan bu sorulara baktığımızda ince ve derinden sekülerlik hedeflendiği sezilecektir:

Hz. İbrahim’in kavmine putların ilah olamayacağını anlattığı Enam suresi 76-78.ayetler esas alınarak sorulan soruda hedef cevaplara baktığımızda tamamı sekülerliğe vurgu yapmaktadır. Enam suresinde Hz. İbrahim’in babası ve kavmine putların ilah olmayacağını anlatımı yer alır. Soruda iki ayet meali - ki 78.ayet meali eksik - verilerek beklentinin dışında şu soru sorulur:   Hz. İbrahim ile ilgili bu ayetlerden “insan”a yönelik aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

İlgili ayetlerde putların, gök cisimlerinin ilah olamayacağı; Allah’tan başka ilah olmadığı anlatılıp bu hususta İbrahim’in kavmiyle tartışması dile getirilirken böyle bir soru ayetlerdeki Allah’tan başka ilah olmadığı manevi havasını hemen dünya boyutuna indirgemektedir.

İsra suresi  89-96. ayetlerde inkar edenlerin peygamberlere itirazı anlatılır; istekleri yerine getirilse de inkarlarında ısrarlı oldukları vurgulanır. Bu ayetlerden yeryüzündekiler melekler topluğu olsa bir meleğin peygamber olarak gönderileceğini anlatan 94-95.ayetler alınarak peygamberlerin mücadele ve gayretleri, kafirlerin zalimlik ve haksızlıkları babında beklentiye girilmişken ‘peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli nedir?’ sorusu yöneltilir. Böylece meleği de peygamberi de kafiri de unutup dünya sathı mailine yönelirsiniz.

Müddessir suresi ilk ayetlerinin konu olarak sorulduğu soru düz, klasik, din kültürü mantalitesine uygun bir soru iken diğer iki soru günceli, hatta milli, tarihi, politik amaçları hedeflemektedir. Konu yine seküler boyutta ifade edilmiştir. Köprüler uhreviyete atılmamıştır.

Üç ilahi kitaptan eş değer anlamda ayet meallerinin verildiği soruda, evrensel kardeşlik, dinler arası diyalog, hoşgörü, diyalog ve tolerans yaklaşımları öne çıkarılıp evrensel kardeşlik adına bu yaklaşımların sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

Alevilikteki musahiplik uygulamasının konu edildiği soruda ise Alevilik, Türk milliyetçiliği ve İslam aynı düzlemde eşdeğer ifade edilerek bu hususlarda ayrılık gayrılık olmadığına vurgu yapılmıştır. 

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Yerel Haber (www.duzceyerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar