• 7.02.2016 00:00

 Uzun bir aradan sonra Düzce bir bakan daha çıkardı. Bu, Düzce için sevindirici bir gelişmedir; zira emsal teşkil eden iller arasında dikkat çekici bir düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle hemşerimiz Faruk Özlü’yü kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Düzce, onun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında umarım daha akılcı, kalıcı ve planlı gelişmeyi yakalar.

Düzce ili olarak Faruk Özlü’den önce iki bakanımız olmuştu; biri rahmetli Avni Akyol, diğeri ise Dış işleri Bakanı Yaşar Yakış. İkisinin de bölgeye hatırı sayılır hizmetleri oldu. Allah onlardan razı olsun.

Ben bu yazıda konunun başka bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum ki, kendimi de içine kattığım Düzceliler olarak şapkayı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor.

Düzce’nin şimdiye kadar çıkardığı üç bakanın ortak bir özelliği var. Üçü de meslek hayatlarını Düzce’nin dışında sürdürmüşler ve belirli kariyer basamaklarını çıktıktan sonra siyasete atılmışlar. Rüştlerini ispatlama zemini dışarıda yakalamışlar yani. Avni Akyol Milli Eğitim Bakanlığı’nda yükselmiş, Yaşar Yakış Dış işleri Bakanlığı’nda, Faruk Özlü ise Milli Savunma Bakanlığı’nda.

Biz Düzceliler olarak bir anlamda hazıra konmuşuz yani. Teşbihte hata aranmaz. Bir anlamda evladımızı başkası büyütmüş, okutup adam etmiş, biz de onun başarılarıyla övünür olmuşuz.

Bu anlamda baktığımız zaman, Düzce’nin havasından, suyundan, ekmeğinden, sosyal hayatından, faydalanarak hayat mücadelesi veren, belirli yerlere gelmeye çalışan onlarca, belki yüzlerce insanın, belirli bir noktadan sonra tıkandığını görüyorum.

Bazı okuyucuların itirazlarını duyar gibiyim. Onlar da farklı bakış açılarıyla konuya yaklaşabilirler. Ama mesela ben, Düzce’deki etnik köken çeşitliliğinin, Düzce insanının gelişiminde bir engel olduğunu düşünüyorum. Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi büyük şehirlerde bu çeşitlilik kayboluyor. Ama Düzce küçük bir yer olduğu için insanların yapıp ettikleri, mücadeleleri ve başarıları genelde etnik kökeniyle beraber değerlendiriliyor.

Bu handikabı aşamıyoruz.

Kim ne tür bir başarı elde ederse etsin, bu anlamda hep azınlıkta kalıyor.

Buna mahkûm, çünkü etnik yaklaşımla baktığınız zaman hakikaten azınlıkta kalıyor. Karşısındaki çoğunluk karşısında kendini “öteki” hissediyor. Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, bu böyle. Bu duygularla başarı merdivenlerini tırmanmaya çalışan bir Düzceli, birilerinin kendini aşağıya çektiği duygusuna kapılıyor.

Veya diğer etnik kökenlere aidiyet duygusu ile bağlı biri, “öteki”nin başarısını umursamıyor veya küçümsüyor.

Türkiye’de Düzce’den başka “ne milletsin?” diye soru sorulan başka bir şehir yoktur ve Düzce’ye ilk defa gelen herkes, bu garip soru karşısındaki şaşkınlığını gizleyememiş, ne cevap vereceğini bilememiştir.

Onun için aziz dostlar, Düzce’de kalıp da ülke çapında başarı sağlayan değerlerimiz yok denecek kadar azdır. Bu, üzerinde ciddi anlamda tartışmamız gereken önemli bir konudur.