• 3.11.2013 00:00

 

Meclis’in pop istatistiği

Bu köşeye New York’tan yazan Semih Fırıncıoğlu üşenmedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili ilginç bir istatistik hazırladı.


EN BIYIKLI PARTİ

Bu istatistikte benim en dikkatimi çeken unsurlardan biri, erkek vekillerin yüzde 2’sinin, kadın vekillerin ise yüzde 17’sinin bekâr olması. Bekâr kadın vekiller daha fazla yani. TBMM’deki 469 erkekten 11’i bekâr, 79 kadından da 13’ü bekâr.

Türkiye’de bekârlık demek biraz da gençlik demek... E, demek ki gençlere ve bekârlara pek iş teslim etmeyi seven bir siyasi sistemimiz yok. Bu arada yaş ortalaması en düşük, yani en genç partinin BDP olduğunu da hatırlatayım.

Meclis’te en çocuklu partinin AK Parti olmasına ise hiç şaşırmadım. En az çocuklu parti ise BDP. Yani BDP’li vekiller bu hususta Kürtlerle pek paralellik taşımıyorlar.

Bir başka ilginç sonuç ise bıyıklı vekillerin oranı. Ben bıyığın modası çoktan geçti sanıyordum. Meclis’teki toplam 469 erkek milletvekilinin 225’inin (yüzde48) bıyığı var, 244’ü (yüzde52) bıyıksız.

En bıyıklı parti AK Parti. 281 AKP’li erkek vekilden 169’unun bıyığı var. En bıyıksız parti ise BDP; 20 erkek vekilden yedisinin bıyığı var. Bu partinin bıyıklı oranı yüzde 35.


EN BATILI PARTİ BDP Mİ

Bütün bu sonuçlar üzerine şöyle bir soru-yorum yapmadan edemeyeceğim. En Batılı parti BDP mi... Öyle ya çocuk az, bıyık yok...

Meslek grubu olarak düşünüldüğünde ise bütün partilerde hukukçu vekillerin sayısı fazla. Ancak MHP’de ekonomiciler ağırlıkta. Bu sonuç, MHP lideri Bahçeli’nin matematiğe olan ilgisiyle paralel... Öyle ya ekonomi demek biraz da matematik demek.

Meclis’teki en yaygın isim Mehmet. Tam 48 vekilin adı Mehmet. Çocuğunuz vekil olsun istiyorsanız Mehmet adını koyun, şansı artar:)) Kadınlarda ise Ayşe en yaygın isim; sekiz milletvekilinin adı Ayşe.

Ben şimdi aradan çekiliyorum ve sözü Semih’e bırakıyorum.

Eylül 2013 itibariyle TBMM’deki toplam milletvekili sayısı 548. Bu sayının partilere dağılımı: AKP 327, CHP 134, MHP 52, BDP 29, Bağımsız 6.

Milletvekillerinin 469’u erkek (yüzde 86), 79’u kadın (yüzde 14).

Meclis’in genel yaş ortalaması 52 (en yaşlı milletvekili 79, en genç 29 yaşında).

Erkek milletvekillerinin yaş ortalaması 53, kadınların 49. (Partilere göre genel yaş ortalamaları: AKP 51, CHP 55, MHP 56, BDP 50, Bağımsız 55.)

Erkeklerin partilere göre yaş ortalamaları: AKP 51, CHP 55, MHP 56, BDP 51, Bağımsız 58. Kadınların partilere göre yaş ortalamaları: AKP 47, CHP 54, MHP 55, BDP 46, Bağımsız 50.

Milletvekillerinin toplam 1.273 çocuğu var. Ortalama çocuk sayısı 2,3. Ortalamanın partilere dağılımı: AKP 2,6; CHP 1,7; MHP 2,2; BDP 2,0; Bağımsız 2,5. Kadın milletvekillerinin ortalama çocuk sayısı 1,7, erkeklerin 2,7.

Toplam 469 erkek milletvekilinin 225’inin (yüzde 48) bıyığı var, 244’ü (yüzde 52) bıyıksız.

Partilere dağılımına baktığımızda bıyığın en yaygın olduğu partinin AKP (yüzde 60), en az yaygın olduğu partinin de CHP (yüzde 24) olduğu görülüyor. Erkeklerin çocuk sayısıyla bıyık tercihleri arasında net bir bağlantı görülüyor: Altı veya daha çok çocukluların yüzde 100’ü, beş çocukluların yüzde 94’ü, dört çocukluların yüzde 74’ü, üç çocukluların yüzde 61’i, iki çocukluların yüzde 39’u, bir çocukluların yüzde 24’ü, çocuksuzların yüzde 14’ü bıyıklı. Ayrıca, gençler arasında bıyık yaşlılar arasında olduğu kadar popüler değil.

548 milletvekilinden yaklaşık 50 kişi üniversite mezunu değil.

Üniversite mezunları arasındaki en kalabalık meslek grubu hukuk (121 kişi). Bunun ardından gelen 10 grup: mühendislik (79), ekonomi (71), tıp (40), siyasal bilimler (30), işletme (26), ilahiyat (17), eczacılık, kamu yönetimi (13), sosyal bilimler (9), mimarlık (8). Kadınlar arasındaki meslek dağılımı da az çok aynı.

TBMM milletvekillerinin yüzde 28’i (152 kişi) yüksek lisans ve doktora derecesine sahip (yüksek lisanslı 71, doktoralı 81 kişi). Yaş gruplarına bakıldığında akademik derecelerin en çok 60 yaşın üzerindekiler arasında (yüzde 33), en az da 40 yaşın altındakiler arasında (yüzde 24) yaygın olduğu görülüyor. Kadınların yüzde 20’sinin akademik derecesi var.

Doktora derecelerinin alındığı ilk beş alan: ekonomi (15), siyasal bilimler (12), mühendislik (11), ilahiyat (7), hukuk (5). Bunların partilere dağılımında en dikkat çeken nokta 11 mühendislik doktoralı milletvekilinin hepsinin, yedi ilahiyat doktoralı milletvekilinin de altısının AKP üyesi olması. Doktora derecelerinin alındığı üniversitelerin sıralamasında ilk beş: İstanbul Üniv. (16), yurtdışı (13), Ankara Üniv. (11), Gazi Üniv. (6), Marmara Üniv. (6).

Yüksek lisans derecelerinin alındığı ilk beş alan: mühendislik (19), ekonomi (17), hukuk, kamu yönetimi (7), işletme (6). Yüksek lisanslı 19 mühendisin 17’si, 17 ekonomistin de 12’si AKP üyesi. Yüksek lisans derecelerinin alındığı üniversitelerin sıralamasında ilk beş: Yurtdışı (24), İstanbul Üniv. (11), Gazi Üniv. (4), Marmara Üniv. (3), ODTÜ (3).

Bu bulgular açısından Bakanlar Kurulu’na baktığımızda:

26 bakanın yaş ortalaması 55. Kuruldaki 1970 ve 1972 doğumlu iki bakanın dışındakilerin ortalaması 58.

26 üyenin 25’i erkek, biri kadın. Yalnız bir bakan bekâr, geriye kalanların ortalama çocuk sayısı üç.

25 erkekten 18’inin bıyığı var.

Bakanlar arasındaki meslek dağılımı: Sekiz mühendis, altı hukukçu, üç ekonomist, üç siyasal bilimci, bir ilahiyatçı, bir işletmeci, bir iletişimci, bir sosyolog, bir tıp doktoru, bir veteriner. Kurulda altı kişi doktora, sekiz kişi de yüksek lisans derecesine sahip.

Yukarıdaki bulguların daha ayrıntılı dökümünü tablolara bölünmüş biçimde görmek için: (www.isteyenokusun.com/2013/10/30/profil)www.vivahiba.com

[email protected]