• 16.06.2019 00:00

 ((( Macit Fistanprovacısı ))) -

Çin ' le Rusya
yada
sadece Rusya diyelim şimdilik
içe kapanan
Ekonomi'si bitmiş ,
Demokrasi ' si bitmiş ,
üretimi / tüketimi bitmiş
Batı ' dan
Batı değerlerinden kopmuş , uzaklaşmış
bir
Türkiye ' yi mi tercih eder ( ler )
yoksa
onları
Batı ' ya / Batı Değerlerine yakınlaştıracak
köprü olacak bir Türkiye ' mi isterler ...
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
elbette ikincisi
Batı
sadece ekonomi değil
yemek , içmek , oturmak ,kalkmak
doğaya , insanlara saygılı olmak
sonra
sanat / edebiyat
insani gelişim
hukuk
şeffaflık
insan hakları
eşit şartlarda yarışmak / rekabet
sosyal haklar
Dünya bütün bunları Batı ' dan öğrendi
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
peki
bizde
ve
Asya'da
Orta Doğu ' da
Doğu ' da
Doğu Avrupa ' da
neden bitürlü olmuyor , olduramıyoruz ..
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
Aslında
Türkiye ' nin hatırı sayılır bir geçmişi var
Batı ile medeni etkileşimde
Osmanlı ' nın son
ve
Cumhuriyet ' in ilk dönemi
taklit / tepeden / jakoben bir Aydınlanma anlayışı ( ki sonradan hemen tüm Sol / Sosyalist - sen ben bizim oğlan dükkanları - nı da etkileyen ) hakim olsa da
bu devinim
mutlaka
daha liberal daha demokrat bir anlayışın
da
ilk tohumlarını atmış
dönüşümün / evrimin / evrimci düşüncenin
ilk filizlerinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur ...
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
bugüne gelirsek ..
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
belki Menderes
belki ondan önce Serbest Fırka
sonrasında Demirel
kısmen Ecevit
sonra Özal
ve
Erdoğan
doğal akışında ilerleyen
yada ilerlemeye çalışan Özgürlük Hareketi
bir şekilde kesintiye uğruyor yada uğratılıyor
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
nasıl oluyor bu ..
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
daha ziyade
Türk devletinin genlerine sinmiş
İttihatçı anlayış tarafından
Kemalci Militarizm tarafından
ya darbelerle
yada
hükümetlerin bir şekilde sıkıştırılmaları
yada
hükümetlerin
bir tepki olarak
ideolojik saplantılara tutsak olmaları
kişisel ihtiraslar , öznel hatalar ile
Demokrasi yolundan sapmaları /
Demokrasi yolundan çıkmaları
bu yolu terk etmeleri sağlanıyor ,.
bunun için
gizli yada açıktan lojistik destek veriliyor ...
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
bu kadar kolay mı ...
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
kolayı zoru
en çok 15-20 senelik bir dönemi ifade ediyor
bu da
Tarih ' in toplu iğne ucu kadar bir anını kapsıyor
Türkiye tarihi
aynı zamanda
bir
zorla ele geçirme /
korkutma / sindirme / talan ve katliamlar tarihi
Hristiyan / gayr - i müslim azınlığın
ekonomik ve kültürel dönüşüme katkısı
bu
talan /
gasp /
korkutma / sindirmelerle ortadan kalkarken
aynı zamanda
bu
zorla ele geçirilen malların /
talanın /
gaspın /
katliamların da üstünün örtülmesi tarihidir
hesap vermemek için
her yolun mübah olduğu bir çetecilik tarihidir
her sıkışmada
Militarizm'e / Milliyetçiliğe / ırkçılığa sığınma tarihidir
bu bir doğal reflekstir
inkar ederek / suçlayarak / karalayarak
korunma refleksidir
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
bunun 21.yüzyılda yaşam şansı var mı
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
olmadığı İmamoğlu ile ortaya çıktı
İmamoğlu
sadece
reformun , hukukun , şeffaflığın ,
ekonomik yenilenmenin ,
dürüstlüğün temsilcisi olarak ortaya çıkmış iken
bir şekilde geçmişin günahları ile
İttihatçı günahlar ile irtibatlandırılıyor
( hesap sorması muhtemel )
Pontus'lu olmakla '' suçlanıyor ''..
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
Irkçılık ve Militarizm limanına sığınmak yani
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
aynen öyle
 
((( Macit Fistanprovacısı ))) -
peki AKP ' nin vicdanına ne oldu ..
 
((( Selami Rezervasyon ))) -
AKP'nin vicdanı kıpır kıpır
23 Haziran
ve sonrası
bu vicdan
yüksek bir sesle ortaya çıkar
ve
Demokrasi treni
'' yeni bir Erdoğan durağı ''
na
kadar yoluna devam eder