• 24.06.2019 00:00

 ((( Macit Pontusluoğlu ))) -

bunu tahmin edemedi mi Erdoğan

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

etmiştir herhal

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

peki nasıl bu yola girdi , olan biteni niye seyretti , seyirci kaldı ..

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

Erdoğan artık eski Erdoğan değil ,

Erdoğan yani eski Erdoğan

etrafındaki ılımlı , akıllı , özgüvenli ,

bilgili , kültürlü kurmay takımıyla anlamlı

ve değerliydi ,

etkiliydi ..

bak şimdi yanındakilere

ve

geçmiş kurmaylarıyla kıyasla ..

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

kıyaslamak imkansız , arada dağlar denizler var

çok büyük fark var

eski ve şimdiki kurmay takımı arasında ..

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

tabi bu arada

eski çamlar da bardak oldu

kalanlar , gidenler , küsenler küsmeyenler

ama bir şey unutulmasın

ilk dönem AKP / kurmay takımı

Türkiye ' ye çok büyük değer kattılar

hatta değerler kattılar

muhalefetin kabuk değiştirmesine vesile oldular

tabi bunun ( muhalefetteki değişimin ) ne kadar anlamlı olduğunu da hep birlikte yaşayarak göreceğiz

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

eski hataları ( şabalıkları ) yapmazlar herhalde

aklıma ilk gelen de şu meşhur ikna odaları ..

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

yapmazlar ,

en azından

bunun ( Kemalci Militarist / jakoben şabalaklıkların )

sadece küçülme ve marjinalleşme olduğunu gördüler ve yaşayarak öğrendiler

haaa

içlerinden

Perinçek kafasında

bir kaç tane Nasyonal Sosyalist çıkmaz mı ,

elbette çıkar

fakat ( parti içindeki ) etkisi de

işte Perinçek ' in Türk siyasi hayatındaki etkisi kadar olur ( kalır ) ...

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

onu bunu bırakta ne olacak bu AKP 'nin hali

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

AKP seçim kazanırken dahi kaybeden bir partiydi

bak seçim kazanan ve istifa ettirilen

başbakanına ,

belediye başkanlarına

adamlar neredeyse seçim kazandıklarına pişman olacak hale getirildiler

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

sahi neydi o abukluklar ,

çivi , metal aksam , alümiyum yorgunluğu falan

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

bunlar hepsi '' duygusallık ''

ersen , larsen , yersen ,.

Özgürlükçülük , ılımlılık , hoşgörü ,

empati terk edilerek

ideolojik körlük yoluna sapıldı

bu yol

Kemalci Militarizm / 3.Dünyacı Milliyetçilik yoludur

içe kapanarak hesap verilemez olduğunu sanma yoludur ,.

bak

20 yy. da bu yoldan yürüyenlere

ve

günümüzde 21.yy.da hala bu yoldan yürümek isteyenlere ...

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

Baasçılık ve benzerleri ,

K.Kore , Küba ...

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

evet aynen

mesela en basiti PKK hareketi

adamlar ( merkeSS komiteSSi )

sırf

kendi

'' vazgeçilmez '' yada '' ilahi '' misyon(er) , güç , erk , iktidarları uğruna

hem

Kürd Halkının doğal devinimi önünde

bir ( tüm milliyetçi - militarist silahlı örgütlerin tarihsel konumu ) engele ,.

hem de Toplumsal Dönüşümü ( 23 Haziran seçimleri - Öcalan (lar) açıklamaları ) engelleyebilecek bir güç olduklarını sanacak kadar da

bu Dünya ' dan kopuk bir hurafeye dönüştüler ,.

her iki durum da bir sapkınlık hali / sapkın bir ruh hali ...

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

AKP biraz daha farklı ama ,.

yani

bir

zoraki ( gönülsüz ) milliyetçilik

ve

militarizm sanki AKP ' ninki ..

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

elbette tarihsel süreç ve konum itibarıyla farklılıklar sözkonusu

fakat

en sağından en soluna kadar tüm ideolojik bağnazlıklar eninde sonunda bir yerden patlak veriyor ve cerahat dışarı akıyor

bütün bu sapmaların Toplumsal Devinim karşısında yaşama şansı

''Toplumun yeter artık noktası ''na gelmesine kadar ....

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

Türkiye o noktada mı ...

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

Türkiye o noktayı çoktan aştı ,.

Türkiye 'nin gelişmişlik düzeyi

bu ve benzeri ideolojik bağnazlıklıkların çok ötesinde

Türkiye ' nin şöyle yada böyle

hatırı sayılır bir Demokrasi hikayesi var

ve

tüm hatalarına rağmen bu hikayenin içinde tüm politikacılarımızın , liderlerimizin olumlu katkıları var ...

((( Macit Pontusluoğlu ))) -

peki İmamoğlu ...

((( Dinçer Konsolidemidyedolması ))) -

görünüşe bakılırsa

o

bugüne kadar gelen tarihin

en kalifiye en kaliteli Lideri olma yolunda ...