• 14.07.2019 00:00

 ((( Kazım Karamazov ))) -

yeniden
Marksist Leninist çok Devrimci belediyecilik
hülyaları sarmış bazılarını ..
 
((( Şahin Mülayim ))) -
Politbüro tohumunu
ektim ama bitmedi
lümpenlik başa beladır
kovdum ama gitmedi
 
((( Kazım Karamazov ))) -
neredeyse her sezon
farklı farklı tonlarda
bir
3.Dünyacı içe kapanmacılık ,
militarizm , milliyetçilik furyası yaşıyoruz ,.
sanırım
bu
bu toprakların kaderi ...
 
((( Şahin Mülayim ))) -
maalesef ,
çok haklısın ,.
İmamoğlu
hatta çok kalın ( köşeli ) çizgilerle
ifade etmesede
Kılıçdaroğlu
bu algıyı ( Parti anlayışı ) ortadan kaldırmak için
kibarca , yumuşak , ılımlı
çok da profesyonelce açılımlar ,
düşünceler , yaklaşımlar ortaya koydular
buna rağmen
ne yazık ki
nato mermer nato kafa çıkışları göze çarpıyor
aslında biraz üstüne düşüp kafa yorsan
o çok kızdıkları
Erdoğan / AKP çizgisiyle birebir aynı noktadalar
biri yeşil diğeri kırmızı Kemalci Militarizm
ki
artık dünya bunca küçülmüşken
insanlar hemen herşeyin farkındayken
yaşam şekli , algılar , istemler
bunca renkli , çeşitli , hoşgörülü
farklılıklara saygılı bir hal almışken
hala
o
20.yüzyıl ideolojik körlüğünde ısrar etmek
bunu anlamak çok zor
insanın kişisel gelişimine de ters
bu ideolojik takıntılar
bir zorlama
bir çaresizlik hali bence
insan önce kendi gelişimini tamamlamalı
evet sosyalleşmek ,
insanlarla biraraya gelmek
farklı farklı etkinlikler ,
istemler etrafında buluşmak ,
kaynaşmak , konuşmak , dertleşmek
evet örgütlenmek
kesinlikle önemli ve gerekli
ve fakat
buralardan bir tapınma
bir militarizm , milliyetçilik , kahramanlık ,
bir destansı ,arabesk sonuç çıkartmak
bir kulluk , kölelik , adanmışlık ilişkisi kurmak
anlaşılır gibi değil ,.
bu ideolojik sapkınlığın varlığını sürdürmesi için
bir düşmanlık ( bulmaya çalışmak )bulup çıkartmak , peydahlamak
bu
21.yüzyıl çoksesliliğine / çokrenkliliğine ters
bu insana ters
bu çağa ters
bugüne ters
bu
bu atar
bu dikiş atar tutmaz
bunların
bu
20.yüzyıl milliyetçi / militarist takıntılarının
'' öteki '' ye duyulan kin , nefret , düşmanlığın
asla ve asla geleceği yok
 
((( Kazım Karamazov ))) -
hayat
zaten bunun mümkün olmayacağını
uzak ve yakın tarihimizle gösterdi gösteriyor
fakat maalesef ders(ler) çıkartmakta biraz tembeliz
farklı olduğu (oldukları ) için
önce Hristiyan komşularımızı kovduk ,
yaktık , yıktık , katlettik
mallarına mülklerine el koyduk , talan ettik ,
sonra
Musevi vatandaşlarımızı
hemen hergün bezdirdik
küfürler , hakaretler ettik ,
çoğu ülkeyi terk etti
sonra Alevi vatandaşlarımız
sonra
Kürtler ,
Lazlar ,
Çerkesler ,
Araplar ,
Boşnaklar ,
Çingeneler ...
şimdi Suriyeliler , Iraklılar
farklı olan herkesi aşağıladık
farklı olan hiçkimseye yaşam şansı vermedik
vermiyoruz ,.
bunu
sadece
Kızıl Bayraklı Nasyonal Sosyalistler ,
milliyetçiler , militaristler yapmadı
Yeşiliyle / Kızılıyla İttihat Terakki'nin torunları yaptı
bunu
''küçük olsun bizim olsun 3.Dünyacıları'' yaptı
bunu
kimi
Din adına
kimi
Kutsal ideolojileri adına yaptı
bunu biz yaptık
bizim içimizdeki o masum çocuk yaptı
kanla ,
nefretle ,
kinle ,
düşmanlıkla beslenen o çocuk yaptı
bunu
tapınırken
o
yere göğe sığdıramadığımız '' Liderler '' için
biz yaptık / bizler yaptık ...
 
((( Şahin Mülayim ))) -
Dünyanın dört bir yanına dağılmış
'' ötekiler '' değiştirecek bu kötü gidişi
çoraklığı ,
bencilliği ,
ırkçı faşizmi
bu karanlığı onlar yırtacak
bu milliyetçiliği onlar kıracak
onların hoşgörüsü ,
özlemi ,
hasreti
çığlığı yıkacak
bu kokuşmuş kanlı 20.yüzyıl milliyetçiliğini ...
 
((( Kazım Karamazov ))) -
evet bence de ..