•  
  • (1425)

 Bizim ülkelerimizi paramparça edenler, gün gelecek kendi çözülmeleri, ayrışmaları hatta iç çatışmaları ile yüzleşecek.

Bizim ülkelerimiz, bölgemiz için “yeni harita taslakları” çizenler, gün gelecek kendi bölünme haritalarıyla başetmeye, ayrılıkları engellemeye, kendi iç sorunlarının üstesinden gelmeye çalışacak.

Bizim ülkelerimizi teröre boğanlar, kitlesel kıyımlar yapanlar, gün gelecek aynı terörün kendi ülkelerini de vuracağını, aynı kıyımların kendi ülkelerine, şehirlerine de taşınacağını görecek.

Siz de “birlik/beraberlik çağrıları” yapacaksınız

Etnik ve dini kimlikleri istismar edip bu kimlikler üzerinden terör örgütleri kuranlar, aynı örgütlerin, sayısı daha da artarak, Hristiyan kimliği ve ırkçılık üzerinden ABD ve Avrupa’yı vurduğuna, ABD ve Avrupa şehirlerini kana buladığına tanık olacak. 

Terör örgütleri üzerinden ülkelerimizi istikrarsızlaştıranlar, kendi içlerindeki örgütler üzerinden istikrarsızlaşacak, terörün en ağır yüzüyle karşı karşıya kalacak, onlara karşı  “birlik ve beraberlik çağrıları” yapmak zorunda kalacak.

Irak’ta, Suriye’de onlarca örgütle, ABD ve Avrupa istihbaratının yönettiği kiralık katillerle yüzbinlerce insanı kıyıma uğratanlar, İsrail ve petrol/gaz için şehirlerimizi harabeye çevirenler, kendi şehirlerini de tehlikeye attıklarını, aslında kendilerini vurduklarını büyük bir acıyla öğrenecek.

Ayrışma Avrupa’ya yayılacak, Batı kendi içende çatışacak..

Akın akın Irak ve Suriye’ye gelip talana katılan Avrupa ülkeleri, asker gönderen ülkeler, bu ülkelerin parçalanması için el birliği yapan ABD ve Avrupa, İspanya’dan başlayan, Fransa ve diğer Avrupa şehirlerine sıçrayacak ayrılık rüzgârlarını dindirmeye, durdurmaya, engellemeye çalışacak. Kendi iç sorunlarından dünyaya, dışarıya bakamaz hale gelecek.

Suriye ve Irak’ta kurdukları terör örgütlerine kiralık katiller taşıyanlar, bu kişilerin, burada eğitildikten sonra Avrupa ve Amerika şehirlerini vuracağını görecek.

Türkiye dahil, bölgedeki her ülke için “iç savaş” tezleri üretenler, “İslam iç savaşı” senaryoları yazanlar, “savaş İslam’ın kalbine yerleşecek”diyenler, çok geçmeden Avrupa iç savaşıyla, Batı’nın kalbine yerleşen büyük krizlerle, kendi iç savaş tezleriyle boğuşmak zorunda kalacak.

Terör örgütlerini müttefik ilan edenler sizlerdiniz, değil mi?

Neden mi?

21. yüzyılı “terörle mücadele” çağı olarak başlatanlar hem bizim ülkelerimizi, hem kendi ülkelerini mahvetti. Hem bizim insanlarımızı hem kendi insanlarını mahvetti. Terörü bir silah olarak öne sürdüler. Terör örgütleri kurup, terör grupları yetiştirip silahlandırdılar.

Ordularının önüne bu örgütleri kattılar. PKK gibi, DEAŞ gibi terör örgütlerini “müttefik” ilan ettiler. Devletten devlete yürütülecek ilişkileri, terör örgütleri üzerinden yürüttüler.

Sandılar ki, bu tehdit, bu silah sadece hedeflerindeki ülkeleri vuracak. Sandılar ki, bu örgütler sadece o ülkelerde, o şehirlerde kalacak. Sandılar ki, o kiralık katiller sadece düşmanlarına karşı savaşacak.

O kibir sizi mahvedecek..

Sandılar ki bu silah sadece Irak’ta, Suriye’de hapsolacak, sadece Türkiye’yi vuracak. Kendi şehirlerine, kendi başkentlerine ulaşacağını hiç düşünmediler. O kadar güçlü, o kadar kibirliydiler ki, dünyayı kendi ellerinde yoğuracaklarını, sınırsız güçle her şeyi halledeceklerini sandılar.

Ama işte şimdi, o terör bir başka kimlikle Las Vegas’ı vuruyor. Daha önce Paris’i vurdu, Avrupa’nın birçok şehrini vurdu. Daha da vuracak. Bizi etnik terör vuruyorsa, onları da ırkçı terör vuracak. İnsanoğlunun bütün birikimi, hafızası, bunun böyle olacağını açıkça söylerken onlar bundan hiç ders almadılar. Almayacaklar da…

O koridorda, PKK/PYD’nin eğittiği katiller kapınızda..

Türkiye’nin güneyinde, yüzlerce kilometre terör koridoru oluşturanlar, müttefik ilan ettikleri PKK/PYD saflarında eğitilenlerin yarın Avrupa’yı, Amerika’yı vuracağını yine göremeyecek. DEAŞ’ın, PKK/PYD eğitimli katillerin silahlarını kendi insanlarına doğrultacağını kabul etmeyecek. Las Vegas’ta onlarca kişiyi öldürenlerin bizim ülkelerimize ektikleri terör tohumundan beslendiğini, ilham aldığınıgöremeyecek.

Sadece terör mü? Suriye’yi, Irak’ı paramparça edenler, her türlü ayrışmayı, bölünmeyi kayıtsız şartsız destekleyen ve tanıyanlar, Libya’yı işgal edip Yemen’i bölenler, şehirlerimiz arasına kalın duvarlar örenler, bölünmenin Avrupa kapılarına dayandığını da görecek.

Barzani’yi kışkırtanlar Katalonya’yı ne yapacak?

Mesut Barzani’yi kışkırtıp ayrı devlet diye kandırıp, oralarda garnizonlar, askeri üsler, füze rampaları kurup Türkiye ve İran’ı vurmaya hazırlananlar, Batı’da yükselen ırkçılığın birçok ülkeyi bölmesini engelleyemeyecekler.

Bizim coğrafyamızda etnik milliyetçiliği kışkırtanlar, Katalonya ile başlayan bölünme ve ayrışmanın Avrupa genelindeki bütün etnik farklılıkları hortlatacağını, bir çok ülkede bir kaç yıl içinde ayrışma rüzgârlarının eseceğini, Avrupa Birliği düşüncesinin tarihe karıştığınıve uzatmaları oynadığını görecekler.

Büyük fırtınalar Doğu’dan Batı’ya esmeye başladı…

Artık Atlantik eksenin dünyayı yönetme gücü ve kabiliyeti kalmadığını, bu çözülmeyi durdurma gücü olmayacağını, yeni güçlerin ortaya çıktığını ve Batı’yı sınırladığını, bir adım sonrasında bu güçlerin Batı içindeki birçok ayrışmayı destekleyeceğini ve buna gücü yeteceğini anlayacaklar.

ABD ve Avrupa, durgunluğu engelleyemeyeceğini, çözülmeyi durduramayacağını, dünyanın büyük bölümüne müdahale imkanını yitireceğini, fırtınanın Doğu’dan Batı’ya doğru esmeye çoktan başladığını, ahlaki değerleri ve güvenilirliğini kaybeden Batı’nın elinde sadece terör kartının kaldığını ve bu kartın da zaten kendini vurmaya başladığını kavrayacak.

Katalonya bir başlangıçtır, Las Vegas devam edecektir

21. yüzyılı öylesine acıya ve kabusa dönüştürdüler ki, kötülüklerinin dokunmadığı hiçbir ülke ve neredeyse hiçbir toplum kalmadı. İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa ettikleri bütün değerleri birkaç yıl içinde çöpe atan Batı dünyası, sadece silah ve zorbalıkla dünyayı dize getiremeyeceğini anlayabilme yeteneğini bile kaybetti.

Sadece bizim coğrafyamızı, ülkelerimizi, şehirlerimizi değil, kendi insanlarını, şehirlerini de ateşe attı. Katalonya’daki bağımsızlık rüzgarları bir başlangıçtır. Las Vegas’taki terör ve katliam tekrarlanacaktır. 

Onlar Şam’a, Bağdat’a bakarken dünya da New York’a bakacak..

Bunu göremeyen batı dünyası kördür. Terörle yatıp terörle kalkmaktan vazgeçmezse, bu körlükten kendini kurtaramazsa intihar edecektir.

Onlar Şam’a bakarken, Bağdat’a bakarken, Yemen’e, Basra Körfezi’ne bakarken,  dünya da Atina’ya, Barselona’ya, Paris’e, New York’a bakacak. Çok yakın gelecekte, güç mücadelesi de, öfke de, hınç da, hesaplaşma da Batı’nın kendi içinde yaşanacak. Batı’nın iç çekişmelerini, Avrupa iç savaşını göreceğiz..

Bu çok sancılı olacaktır.

Las Vegas’ın da sorumlusu sizsiniz, bizim coğrafyadaki bütün kötülüklerin de..