İkram BAĞCI
İkram BAĞCI

Gazete: Star GAZETESİ

Eğitimde Yeni Sistem

  • 6.09.2013 00:00

Güncellenen geçiş sistemiyle öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak amaçlanan yeni düzenleme de ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını, sınav kaygısını sürece yayarak azaltılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  Öğretmenin mesleki performansını artıracak sistem, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltacağı ifade edilmektedir.

Buna göre, Bakanlığın ortaöğretime geçiş sisteminde yapacağı merkezi değerlendirmeler, orta ve uzun vade de açık uçlu soruları içerecek hale dönüştürülecek, öğrenciler sınavlara kendi okullarında girecek, öğretmenler ise kendi okullarının dışındaki okullarda görevlendirilecektir.  Geçerli mazereti nedeniyle sınava giremeyenler için mazeret sınavı yapılacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. Sınıfın sonunda ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirme için esas puanı oluşturacak.

Fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak. Merkezi değerlendirmeler iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere yapılacak. Tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukların azaltılmasını sağlayacak sistemle, öğrencilerin okula devamsızlığının en aza indirilmesi, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılması sağlanacak.

6.7.8 sınıflara liselere girişte uygulanacak merkezi sınavlar ve bunların ağırlıklı başarı ortalamalarının alınacak olması,  anlaşıldı ki eğitim sistemimizde sınav önemli husustur ve sınavsız bir sistem kurmak çok zordur. Merkezi olarak sınavların uygulanması her ne kadar müfredatı çerçeve olarak her okulda aynı zaman diliminde uygulamayı sağlayacağı düşünülse de okulların fiziki ve ekonomik koşulları ile beraber öğretmenlerin verdiği eğitimin kalitesi açısından farklılıkların olması sistemin en başta bazı problemlerle karşılaşacağını göstermektedir. Özellikle tabletlerle verilen eğitimde yaşanacak farklılıklara dikkat edilmelidir.

Yeni sistemle dershanelere ilginin azalacağını söylemek şuan çok zor görünmektedir, ortak olarak yapılacak sınavlara hazırlanma da alternatif eğitim kurumlarının öneminin daha da artacağı söylenebilir.Açıklanan sistem de okulların aynı eğitimi verdiği görüşü varsayılsa da bunun gerçekte böyle olmadığı dikkatlerden kaçmaktadır.

Okul odaklı bir sistemin getirilmeye çalışıldığı ve bunu zamanla yerel uygulamaları serbest bırakacak düzenlemelerle desteklemek daha faydalı olacağı söylenebilir. Yıl sonunda sınav ortalamasının %70 ile beraber yıl sonu ağırlıklı başarı puanın %30'nun alınması öğrencinin devamsızlığını engelleyici bir uygulama olarak ifade edilebilir.  Telafi sınavları olsa da suiistimale karşı telafi için hazırlanan soruların merkezi sistemde sorulan sorulardan daha zor olması devamsızlığın keyfi olarak yapılmamasını destekleyen olumlu bir faktördür.

Öğretmenin performansı ve müfredatın ne kadar etkili sunulup sunulmadığı açısından veri sağlayacak olan bu sistemde öğretmen performanslarını karşılaştırmak da okulların olumlu rekabet ortamını kazanmasını sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tüm okulların aynı standartlara ulaşması için daha fazla çaba göstereceği ve aynı oranda öğretmenlerin görevlerini bilimsel anlamda destekleyeceği ve profesyonelliği artıracağı olumlu anlamda getirileri olarak söylenebilir.

Yeni getirilen düzenlemeye tamamen olumsuz veya tamamen olumlu bakmaktansa gerçekçi bir şekilde yeni düzenlemeyi ele almak ve ülkemizin gelecek nesillere vereceği eğitimin niteliğini artırma adına bu düzenlemeye katkıda bulunacak şekilde çaba sarf etmek, eğitimle ilgilenen herkesin asli görevi olmalıdır. Bu hususta yeni düzenlemenin faydalı olmasını ve yıllardır devam eden eğitimdeki sistem karmaşasasının ortadan kalkmasını, nacizane eğitimle ilgili bir kişi olarak temenni ediyorum.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Yerel Haber (www.duzceyerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar