• 26.09.2014 00:00

 Uzuvları canlı canlı kesilerek parçalanan bir imparatorluk Osmanlı Devleti. Ondan geriye kalan devletler kendilerine farklı isimler vererek Osmanlı'ya dair bir izin kalmasını bile istememişlerdi. Böyle olmadığı yetmemiş gibi daracık bir alanda sıkıştırılan millet (Post OTTOMON) Osmanlı sonrası bile ayağa kalkmamalı ve dirilmemeliydi.

Bin bir dereden getirilen bahanelerle Selçuklu mirası medreseler ortadan kaldırılırken,1928'de dedelerinin mezar taşlarını okuyamayan ve kendi ülkesinde bir gecede turist konumuna gelen Latin harfleriyle tanışmıştı cumhuriyet nesli.

Çeyrek asır ilahiyat fakültesi olmadan yaşayan bu ülkede (1924-1948) kendi benliğini bulmayı engelleme adına gizliden bir el vardı her yandan gelen. Sarık takmanın ölümle eş deger olabileceğini, kendi atalarının aslında sarık takarak yanlış birşey yaptıklarını zihninde canlandırmayı amaçlamıştı kurulan yeni düzen. Daha sonraları ezanın Arapça okumasını engelleyen irade, Atatürk'ün naaşına makbule hanımın Arapça dua koymasına bile engel olacak, bunun Atatürk'e yakışmadığını söyleyebilecek derecede kendini içerde de göstermekten çekinmeyecekti. Makbule hanımın bu girişimi bile kendisine uzun yıllar pahalıya mal olacak, rejim tarafından dışlandığı gibi ona maaş bağlayanın Abi'sinin kurduğu CHP iktidarı degil, Demokrat parti iktidarı olduğu yıllar geçtikten sonra öğrenilecekti.

Ençok baskısı olan ama en az okunan Nutuk adlı eser mi ;Yoksa bu eserin basımını yasaklayan İsmet İnönü ve onun kitabı Söylev ve Demeçler mi, etkili olacaktı sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamımızda?Bu mücadelenin eğitime yansımasını, nesiller geçmişinden kopartılmış ve geçmişine dönmesine engel olacak şekilde yetiştirilecekti. Nutuk'u yazan Atatürk'ü bu milleti esaretten kurtarabilirsin diye dua ederek ugurlayan bir Osmanlı Padişahına yabancı olan nesil. Milletin kafatasını pergelle ölçerek Brakisefal olduğunu ispatlama adına eşi benzeri görülmemiş bir fişleme olayı ile batıya özenme süreci nesillere aşılanmaya başlanmıştı.

Atatürk ilke ver inkılaplarına canı gönülden bağlı olduğunu her alanda dile getirenler, ne Atatürk'ün annesinin mezarına sahip çıkmışlardı ne de ondan kalan bir kaç insana maaş bağlamışlardı. Oysa ölmeden önce silah arkadaşlarının çocuklarının eğitimini bile düşünen bir devlet büyüğünden herkese yapılan (İnönü ve Bayar vb.) dini cenaze merasimleri esirgenmiş, paradan ve devlet dairelerinden resimleri kaldırılmış, orijinal olarak el yazısı ile yazdığı gerçek Nutuk, Genel Kurmay'da kasanın içine hapsedilmişti.

Amansız bir elin varlığından haberdar olan ve buna karşı mücadele gösteren bir başbakan, hakaretler edilip rencide edildikten sonra dar ağacına yollanmıştı. Gençlere nezaketi ile örnek olan bir başbakan, gençleri kıyma makinesindenden geçirdiği iftirasına layık görülüyordu. Belki de en büyük suçu minarelerde tekrardan Allahuekber diye Arapça ezanın gelmesini sağlamasıydı. Menderes'in attığı tohumları sulayan Özal'ın üzerine giden el ile Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren sistemi dizayn eden el, 28 Şubat'ta bir kez daha eğitim ve bu eğitimden geçen nesilleri dizayn etme projesini farklı algı operasyonları ile devreye koydu.Katsayı adaletsizliği ile beraber bir nesil heba oldu. Veballeri hala o dizayncılarda kaldı.
...

Küçük yaştaki çocuğun başını örttüğü zaman aile baskısı olarak gören zihniyetin aynı yaşlardaki çocuğun mini etek veya bikini ile poz vermesini kendi tercihi olarak görmesi, normali yeri geldiğinde onarmal görme kabiliyetinden olsa gerek. Türban ilkokula ve okul öncesi dönemine de inecek, biliyorduk amaçları bu, yakında peçede taktıracaklar. Mahalle baskısı yoluyla tüm öğrencilere başörtüsünü aşılayacaklar...Allah bizleri türbanlı değil çıplak yarattı diye serzenişte bulunandan, İslam'ı önce Allah'a sonra CHP'ye borçlusunuz diyerek nara atanların, atılan adımları itibarsız kılma çalışmaları ve söylemlerine artık kulaklarımızı tıkadık... Maalesef kendi bakış açıları ile yıllardır eğitime el uzatıp nesillere vurulan darbelerden habersiz olarak yaşamaya devam edecekler.