• 15.09.2017 00:00
  • (1949)

 vefat eden avukat Aysel Tuğluk'un annesini gömüldüğü mezardan çıkartan kin neyin ürünü?

hangi eğitim yetiştirdi onları?

anne, baba ve akrabalarının katkısı ne?

içinde yetiştiği kültür ve inandığı dinin etkisi nedir?

dini politikleştirmenin bu tutumda payı var mıdır?

mesela mitinglerde yuhalatılan Berkin Elvan'ın annesi olayının düzeltilmemesi bu insanlık dışı tutumu hazırlayanlardan biri olabilir mi?

soruları çoğaltabiliriz.

amaç, sorular çoğaltıp kin ve adaveti artırmak olmamalıdır.

mesela bu olaydan hareketle hareketin oluşumuna etken olan politik ve sistemsel nedenleri analiz etmek gerekir ancak bunu yaparken pireye kızıp yorgan yakmamalıdır.

yani bunu yaptıran İslami düşüncedir diye kaba bir analize girilmemelidir.

çünkü bu vahşeti yaptıran saik her aidiyetin galip gelmek için her yol mubahtır yol haritasında zaten mündemiçtir.

yaşanan kültürün içinde "haşhaştan ufağına kadar" diyen ağzından köpük saçarak söylenen intikam küfürleri vardır.

sınır, aşiret ve kan davalarında birbirlerinin tavuklarını öldüren, dikilen fideleri söken bir öç alma vardır.

öç alma yiğitlik, alamama korkaklık addeden ilkel bir kültürün teşvik edildiği gelenek ve teşviki devlet sarmalı vardır.

resmi kültürde bile fiilen şehit ve leş varsa daha uzak gereksizdir.

masum ve mazlum dindarın kişi ve hiçbir dinin içerik olarak böyle bir tutumu onaylaması imkansızdır.

izah edilen siyasallaştırmalar masum insanların insani ve dini boyutlarıyla düşünüp davranmasının önüne geçmiş, dindarlığı, insanlığı ve vicdanı, politik hattın galip gelmesine hizmet eden bir dişlisine dönüşmüşse, bu tutuma hayırhah olarak es geçer ve hatta geçmeyen ayıplanır, bu bir utançtır ve bu utanç maalesef artık politik hattır.

ama bu politikalardan azade, sadece dinen Müslüman kişi bu tutuma onay vermez hatta kınar.

çünkü İslam bu tutuma izin vermez.

tabi İslam alimleri buna daha zengin gerekçeler getirebilir, ama çok bilinen bir örnekte İslam Peygamberi bir Yahudinin cenazesi geçerken saygıyla ayağa kalkar.

çünkü İslam dinine göre, ister Müslüman olsun, isterse kafir, bütün insanlar saygıdeğerdir. Nitekim Kur'an'da:

"Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık." buyrulmaktadır (İsrâ 17/70).

asıl kaygılanılması gereken, "çocuklara kıymayın efendiler" diye çığlık atan Türkiye, şimdi "ölülere kıymayın" çığlığına düşmüşse, durum kaygıdan ötedir.

hani denir ya, ölümden öte ne var diye.

işte bu durum o.

belki yapanlardan birkaçı yakalanacak, nutuklar atılacak, ama üreten nedenler yakalanmadıkça, durum ölümden de ötedir.