• 10.12.2018 00:00
  • (1834)

 Katırcıoğlu demiş ki, “Sizler bu ülkede bir tür Sovyetler Birliği kurmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor bana yani -gerçekten tuhaf ama- sizler Bolşevik’siniz, bizler de Menşevik gibi kendimi hissediyorum burada ve Bolşevikler de Duma’da çoğunluktaydı ve onların istediği oldu, onların isteği üzerinden sistem belirlendi ve sistem özü itibarıyla devletçiydi. Yani bir ‘gros plan’ vardı, her şeyi planlıyordu. Kimin ne giyeceğine, kimin ne yiyeceğine neredeyse karar veriyordu. Süreyya Bey (Süreyya Sadi Bilgiç kast ediliyor -bn.) siz de duyun, Adalet ve Kalkınma Partisini bir tür Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği Komünist Partisine benzettiğimi söylüyordum. Siz de duymuş olun.”

Katırcıoğlu bu tür bir yanlışı ilk kez yapmıyor.

HDP vekili olmadan önce de benzerlerini yaptı, gelecekte de yapar.

Çünkü Katırcıoğlu sistematik bir görüş sahibi biri değil, sol bir teorisyen olması şart değil, liberal bir teorisyen de değil. iddialı bir teorisyen de.

Öyleyse açıklamalarında neden teorik tutarlılık aranıyor, anlaşılmıyor.

Mesela "Bu bir cevaptır" başlıklı eleştiriye cevap yazısında mealen, "devletin çıkarları demek milletin çıkarları demek değildir" diyor, yani halkı egemen güçlerden ayırmadan telaffuz edebiliyor.

Katırcığıoğlu kendi halinde yüzü sola dönük biri.

O solcu profesörün az olduğu zamanlarda solculuğu ve ünvanıyla devlette danışman olabilmiş ve popülerliği belki solculuğu yüzünden artmamış, mütevazi bir yerde kalmış biri.

Ve kim bilir, belki de bu mütevazi popülerlik, devlette danışmanlık ve yüzü sola dönüklük yüzünden de seçildi HDP vekilliğine.

Kime ne?

İlle bir bedel ödemesi mi gerek?

Dışarıdan görünen o ki daha fazlası için seçilmedi.

Bu kadarı içindi, kolektivitenin istediği bu kadardı, donanımı, toplamı bu kadar, elinden geleni de yapıyor işte.

Benzerlerinden farksız.

Yerel seçimlerde devletin anti Kürd varyantlarından seçmeye politik açıklama yapan, yaptıran, yönlendiren diğer HDP vekillerinden ne farkı var?

Belki daha iyi.

Katırcıoğlu'nun dedikleri kendisinin ifade hakkıdır.

Asıl ona neden komünist gibi, hatta eski komünist gibi açıklama yapmıyorsun beklentisi içinde eleştiri yapanlar yanlış yapıyor.

Her HDP vekili komünist değil.

Ayrıca SBKP, mücadele geçmişi ve amacının insaniliği dışında aldığı kararlar hep aşağıdan yukarı mıydı?

Her otoriter tutum eleştirilebilir ve nitekim komünistler eski komünist partilerin işleyişini SBKP dahil yıllardır eleştirdi ve eleştiriler devam ediyor.

Amaçları bakımından Ak Parti'ye benzetmediğini de anlamak için taammüden anti Katırcıoğlu planı yapmak lazım..

Ya da bu eleştirenler eski güreşçi, arkaya dolanıp kapacaklar puanı.

"Adam mı dövmek istiyorsunuz, üzüm mü yemek?"

"Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı" türünden eleştiriler.

Acil gündem Katırcıoğlu'nun yanlışı mı?

Zamansız, bağlamları zayıf, donanımsız.