• 5.04.2020 00:00
  • (771)

 Doğrudan demokrasiyi savunan siyaset uzmanlık alanlarını yönetimini uzmanlarına bırakır.

Bilim bilim insanlarının işidir.

Dolayısıyla Covid 19  tedbiri de başta tıp dünyası olmak üzere bilm insanları organize etmelidir.

Siyaset makamı bilim insanlarına tavsiye kararları aldırmamalı, tam aksine tavsiyesi varsa bilim kuruluna iletmelidir.

Ama ne var ki egemenlik kültürü ve yaşamında, iktidar kalmak iktidar olmaktan daha önemlidir, dolayısıyla kimseye emanet edilmez değerdedir.

Bu iktidar olma ve kalma tutumu, eski sol anlayışta da tersinden de olsa geçerlidir.

Tersinden olması biçimseldir, içeriği değiştirmez, ama  iktidar kalmanın varacağı yer içeriğin tüketimidir.

Eski solcular o tutum yüzünden her biri eskiden beri bir herologluktur.

Herologluk her konuda en iyi bilip önder olma ve önder kalma halidir.

Bu eski yanlış hala egemendir.

Şu yaşanılan virüs günlerinde de ortalıktadır.

"Hükümet sokağa çıkmayı yasaklamalıdır!", "Ohal olmasa da sokağa çıkma yasaklanmalıdır!", "Virüsün bu hızının sorumlusu hükümettir!", "Hükümet şu tedbirleri neden almamıştır?" " karantina ne zaman?" vb siyasal yönlendirmeler siyaset makamı ve kişilerinden işaret parmağı eşliğinde yapılmaktadır.

Ama yanlıştır.

Virüse tedbir almayı başta tabipler olmak üzere bilim insanlarına bırakmalı, sorunu siyasi literatürle çözmeye kalkılmamalıdır.

Sol siyaset virüsle ilgili açıklamaları kendi bilim kurullarına bırakmalıdır.

Aksi halde siyaset, ölüm riskini çözmeye kalktığında sokağa çıkma yasağı, ohal, hapis, ceza ve askeri çözümlere, ölüm endişesi girdapı/halüsinasyonu bireysel ve örgütlü militan karşı duruş hazırlığına kadar vardırır işi.

Yeter, sol artık sol olmalıdır.

Doğrudan demokrasiyi savunanlar hele çözümü erbabına bırakmalıdır.

Bilim sorunu kendi literatürü ile çözer.

Mesela Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz'ın şu sözleri siyaset makamlarına ve özellikle de sola bir ders niteliğindedir:

"Sokağa çıkma yasağı bir salgın yönetimi biçimi değildir. Salgın yönetiminde karantina, izolasyon, toplumsal hareketlilik kısıtlaması, üretimin durdurulması, çalışanların evlerine gönderilmesi ve gerekli kişilere temel gıda ürünlerinin sağlanması uygulamalarıdır. Bu uygulamada katı bir izolasyon vardır ama daha da önemlisi doğru bir planlama yapılır. Önemli olan soru şu: Bu salgını nerede karşılamak, durdurmak istiyorsunuz? Eğer sağlık çalışanlarınızla beraber sokaklarda, mahallelerde bu salgını karşılarsanız doğru yaparsınız ancak katı bir izolasyon uygulamayıp salgını hastanelerde karşılamaya ve durdurmaya çalışıyorsanız yanlış yaparsınız."

Siyaset uzmanlığı yönetemez!