• 24.08.2020 00:00
  • (631)

 Paylan açıklamasında, "Azerbaycan petrol zengini ülkeler olmalarına rağmen, kötü yönetildikleri için ‘yoksul’; Japonya, Almanya ise iyi yönetildikleri için, petrol ve doğalgaz kaynakları olmamasına rağmen, ‘zengin’ ve vatandaşlarına refah sunabilen ülkelerdir. " dedi.

Hdp sol ise bu açıklama hdp açıklaması, bu açıklama hdp'nin ise hdp sol olamaz.

Neden?

Evvela doğalgaz bulmak bir müjde midir?

Uzmanlar hava kirliliği bakımından temiz bir ürün değil, yandığında petrolden daha fazla karbon dioksit, metan gazı çıkardığı söylemektedir.

Dolayısıyla bu gazı bir ekoloji uzmanına irdeletmeden sunmak bilimsel bir ele alıştarzı değil.

Oysa sol bilimseldir.

Ekolojik açıdan iyi bir ürün olsa gezegendeki canlılar açısından tabi ki sevinilir, ancak işletmesinin halkın doğrudan yönetimi olmadıktan sonra şirketin ulus kökeninin ve artı değerden halka pay dağıtmasının nitel önemi yoktur.

Bu bağlamda Almanya, Japonya devletleri halkın yönetimde olduğu ülkeler midir ki HDP ekonomi sözcüsü kapitalizmin devlerini övmektedir?

Yani bu da sol bir gerekçe değildir.

Devletlerin halka müjde olacak açıklamaları örgütlü halkın gücü olmaksızın mümkün değildir.

Hele vergiden vergi alan bir devletin doğal gazı ücretsiz vermesi hiç mümükün değildir.

Bu tür açıklama, ancak ve ancak HDP'den beklenen iddiayı ve halkların kurtuluşumudunu büyütmeyi değil de bir yasak savıcı niteliği taşır.

Hdp epey bir süredir açıklamalarında özensizdir ya da beklenen özen ve eksende yapmamaktadır, aksi halde yenilenebilir enerjiden bahsetmesi gerekirdi.