• 10.06.2019 00:00

 Pontus veya Pontos kelimesi, coğrafi bir addır.

Bölgede bir zamanlar Rumların, şimdi Lazların yaşaması Pontus kelimesine etnik, dini ve devleti bölücü bir anlam vermemektedir.

Pontus, Grekçe'de deniz anlamındadır, ama Türkiye için ilk akla gelen Karadeniz'in doğusudur.

Pontus öcü değildir.

Egemen ideolojiniin teröristleri Pontus'a Kürdistan terimine yaptıkları haksızlığı yapmak istemektedir.

Artık bunu halk yemez.

Çünkü dün bir devlet yetkilisi Kürdistan diyene sözlü terör estirir ertesi gün aynı partinin yetkilisi Diyarbakır'da Kürdistan der.

Epeydir tutarsızlık doğal tutumlarıdır.

Ama Kürdistan da Pontus gibi öcü bir kelime değildir; Kürdistan, Kürdlerin yaşadığı coğrafya demektir.

Kürdistan, etnik, dini ve siyasi anlamda bölücü bir anlam ifade etmez.

Bir ülkeyi veya bölgeyi coğrafya bölmez.

Coğrafya bölücü değildir.

Trakya ya da Trakistan dendiğinde bölünme gibi bir endişe duyulmuyorsa, Pontus ya da Kürdistan dendiğinde de endişe duyulmamalıdır.

Çünkü ülkeyi veya bölgeyi bölecek olan coğrafi adlar değildir.

Hak edilene/haklara zaten karşı çıkılmaz, desteklenir.

Coğrafya adlarıyla hakları baskı altına alıp sözlü terör estirerek doğru bilgiyi görünmez kılmaya kimsenin hakkı yoktur.

O sözlü tehditten/terörden ancak devletin aparatları etkilenir ki onlar zaten o terörde ruhen mündemiçtir.

Halk, egemenliğini sürdürmek için bilgiyi kirleten güçlerin karşısında olmalıdır.

Yaşamı ancak doğruya doğru diyerek, koruyarak ve doğruyu bilimden öğrenerek çoğaltabiliriz.