• 19.01.2020 00:00

 16 ocak 2020 akşamı 78'liler Meclisi toplantı salonunda Kanal İstanbul üzerine bir Yuvarlak Masa'da toplanıldı..

Sunumcu mimar odası İst Şb. Başkanı Esin Köymen de

ekran tartışmalarının vazgeçilmez gazetecisi İsmail Saymaz da ödevlerini layıkıyla yerine getirdi.

Gündem katılımsız belirli, Kanal İstanbul üzerineydi.

Gündem tatışıldı.

Devlet fermanı vermişti, kanal yapılacaktı.

Misalen devlet idama karar vermişti, istediğiniz kadar "idam cinayettir", "caydırıcı değildir", "haksızlık anlaşılınca ölen geri gelmiyor" vb deyin bir anlam ifade etmezdi, ölüm gerçekleşecekti.

Öyleyse ölümün olası sonuçları değil kendisi tartışılmalıydı.

İdam kararı alınamayacağına dair bilimsel ölçüler anlatılmalıydı.

Bunu bir bilim kurulu yapabilirdi, sorular o bilim kuruluna sorulabilirdi, ancak onlar cevaplayabilirdi.

O kurulun bir kararı olmadan böyle bir tartışma istime meşruiyet, soluklanmaya fırsat verirdi.

O eşikten içeri girilmemeliydi.

Çünkü bilim kurulu kararı göreceli değil tekti, oylama yapılamazdı, egemen güçlere dalavere zemini verilmemeliydi.

Zira temel haklar ve bilim oylanamazdı.

Ama bu doğru yeterince anlatılamadı.

Bu gerçek sürekli "gündeme sadakat ve davet"ten zayıf kaldı.

O anda zayıf da kalsa, geleceğe dair bir argüman olarak yerini aldı.

Ve bilim kurulunun uluslararası boyutu önerisi üzerine, yeterince yerli bilim adamı olduğu vurgulandı, ama yine toplantının insicamına sadakatten bilimin yerlisi yabancısı olamaz, amaç dayanışmayı yaymak, ortak etmek, dünyaya ekolojik etki yapacaksa haklarını kullanmalarına olanak sağlamak anlamına geleceği de, bu bağlamda kurda kuşu, börtü böceğe, yüce doğaya soramayışın hayıflanması da yapılamadı.