• 27.03.2020 00:00

 Hükümet "evde kal!" dedi, 65 yaş üstü "ihtiyar"lar evde.

65 yaş ve üstü bu hastalığa dayanaksız, dayanamama riski kategorik olarak yüksek.

Pekala; bilime boyun kıldan ince, kestiği parmak acımaz ama emir kaynağı nereden?

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve bilim kurulu/hükümet; bilim ışığında virüsün etkilerinin ulaştığı boyutlardan.

Kabul.

Ama küresel bir virüse karşı neden ulusal tedavi uygulanıyor?

Bu kabul değil.

Virüsü hiçbir ulus üretmedi, ama çözüm gümrük içinde, neden?

Gümrük içinde, virüs kapmış karantinadaki sağlıkçılar kanun namına işbaşında, yeterli sağaltım malzemeleri, alt yapı yok, yeminine ihanet eden görevliler yaşlıları ölüme terkediyor,

yalancı çobana dönmüş devletlerin yasaklarına halk güvenmiyor, dünyadaki icraatlar PARAN KADAR TEDAVİ zulmünde, tam bir kaos, sanki bir çözümcülük oyunu yaşanıyor.

Neden küresel soruna küresel çözüm üretilmiyor?

Gizli bir şeylere devletler kara kutu mu oluyor, bir icraat mı ortaklaştırılıyor?

Her şey muamma.

Ama sonuç olarak çok açık ve net, insanlığın yaşam hakkıyla oynanıyor.

Bu oyun insanlık tarihi kadar eski, sınıflı topluma, mülkleşmeye geçildiğinden beri yeni mülk edinme, edinileni koruma vb saiklerle geldi gidiyor.

Yenisi küresel sermayenin yaptıkları; daha geçen gün Naziler, Vietnam, Kamboçya, Pakistan, Latin Amerika'da darbeler, dün gibi Irak, süren Suriye saldırıları, ölen milyonlar hep pazar ve sürekliliği için.

Kim öle kim kala, aç kasaların hiç umurunda olmuyor.

Kasalar, nasılsa uğruna öldürtecek motivasyon malzemesi, kimi zaman din, kimi zaman milliyet/vatan savunması ama mutlaka halkın hassasiyetlerinden birini buluyor.

Kabul de bu virüs ne din ne iman ne de milliyet tanıyor, kasaların bir efendisine bile pençesini geçirebiliyor.

Bu, neyin nesi, hangi küresel sermaye grubu yetiştirdi, gezenegene serpiverdi?

Küresel sermayenin neden olduğu iklim krizinin zorunlu bir üretimi mi?

Çin ve İran'dan doğru gelişi rastgele olmadığına bir veri ama ortalıkta sayısız senaryoya henüz net bilimsel bir cevap verilmiyor.

Oysa bilimin cevabı tek.

Durum vahim zira senaryoların hiçbiri ölen canları sağaltmıyor.

Neden, bir kişi veya ulus değil bir sistem, küresel sermaye sisteminin ürünü insanlığı tehdit ediyor.

Dolayısıyla küresel sistem sorununda temel haklarda KÜRESEL ÇÖZÜM gerekiyor!

Sorunu ve sorunu üreten sabıkalıları, küresel sermaye ve onda mündemiç devletleri, karantinaya alan bir küresel çözüm şart.

Bu tür sorunların mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün gezegen organizasyonu ve küresel bir proğramla çözülmesi gerekiyor.

İşe Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü gibi dünya ölçeğindeki sağlık kurumları ve benzerlerinin içinde olduğu bilimsel küresel bir örgütlenmeyle başlanabilir.

Bilimsel yenilikler, buluşlar, araç ve gereçler esasında satmak, kasa doldurmak için değil, yaşatmak için.

Kapitalizmin kasasını doldurmak için yaşamı metalaştıran uygulamasının önüne geçmek gerekiyor.

Öyleyse hukukun üstünlüğü, evrensel kriterler, ulusal için nasıl anayasa hükmündeyse(90. madde) sağlıktaki çözümde de WHO organizasyonunun kararları anayasa hükmünde sayılması, değilse düzenleme yapılması gerekiyor.

WHO'nun alacağı ilkesel kararları, ÖZERK sağlık organizasyonlarınca tüm dünya devletlerinde uygulanması ve denetlenmesi gerekiyor.

Her ülkede o özerkliği götürecek kadar bilimsel ve sivil beyin birikimi ve her konuda uzman ve onlarla organize olacak ve denetleyecek sivil örgütlenmeler var.

Bu iş "65 üstü evde kal!", olmadı, "40 üstü evde kal!" o da olmadı, "tüm nüfus evde kal!" oyunlarıyla olmaz.

Yaşam oyuncak değil,"Yaşam hakkının üstünlüğü!" var.

Ey sermaye sahipleri, "haydi pamuk eller ceplere!"; gezegenin "Yaşatma Fonu" bir nebze de olsa suçunuzu telafi etmenizi kabul ediyor.