• 2.03.2021 00:00
  • (169)

 Cumhurbaşkanı yeni anayasayı konuşmanın zamanının geldiğini ilan edince AKP ve yakın çevresinde kuvvetli dalgalanma yaşandı. Kimi alkışladı, kimi sevinçten göz yaşlarına boğuldu.

Ama hiçbiri Cumhurbaşkanı'nın ne istediği konusunda tek satır bilgi sahibi değildi.

Kimi 1921 Anayasası'nın (Teşkilat-ı Esasiye) yeniden hayata geçirileceğini iddia etti, kimi amacın İslam devleti kurmak olduğunu söyledi.

Bu iddiada bulunanlar karşı cepheden insanlar değildi, AKP'liler ve çevresiydi.

Her kafadan bir ses çıktı, o sesler karşılık bulmadı. Anlaşıldı ki; Cumhurbaşkanı'nın istediği bu değildi.

Peki ne istiyordu?

Türkiye'yi darbe anayasası ile yönetilen ülke olmaktan kurtarmak istiyor tezi ortaya atıldı?

1982 Anayasa'sı Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e göre dizayn edilmişti. Onun yönetim biçimine göre kesilmiş biçilmiş, ona uygun elbise haline getirilmişti.

2017 Anayasası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim biçimine, isteğine göre dizayn edildi. Kesildi biçildi ona uygun elbise haline getirilip giydirildi.

Erdoğan daha ne istiyor olabilir ki?

Hiçbir demokratik ülkeyi yöneten kişi de bu kadar büyük yetki yok. 1982 Anayasası'nda iyi kötü kuvvetler ayrılığı vardı, 2017 Anayasası'nda kuvvetler birliği var.

Tek adam, tek yetkili, tek imza olmasına girmemeyim.

Varlık Fonu'na alınan tüm kuruluşların, kamu bankalarının başında da o var.

O zaman amaçlanan ne?

Diyorlar ki; reform çalışmaları bir yere kadar geliyor Anayasa'ya takılıyor.

Hangi reform hangi anayasa maddesine takılıyor?

Tek bir örnek...

Ses yok!..

Sonunda Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sözlerinden ne istendiği aşağı yukarı ortaya çıktı.

Yeni anayasada neleri tartışmayacakları sıralarken şöyle demiş:

"İlk üç madde esasları asla tartışılmaz. Hükümet sisteminin de gündeme gelmesi söz konusu olamaz."

İlk üç madde kısaca Türkiye devletinin cumhuriyet olduğu, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, Türkiye devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olduğu, dilinin Türkçe olduğu, bayrağı, milli marşı, başkenti belirtiliyor.

Anlaşılan o ki iktidar, Anayasa'ya değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir madde daha sıkıştırmak istiyor.

Dördüncü madde.

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi.

Yeni anayasa şöyle yazılacak herhalde. İlk üç madde aynı.

Madde 4: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilir.

Madde 5: İlk dört maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Kurdukları rejim/sistem kalıcı olsun istiyorlar, muhalefetin demokratik parlamenter sisteme dönüş projesinin önünü kesmek niyetindeler.

Peki, Cumhur İttifakı'nın bunu yapacak gücü var mı?

Yok…

Başdanışman uzlaşmanın bugün için zor olduğunu kabul ediyor ama şu sözlerinin altını çizmek isterim. Demiş ki; "2023'e kadarki süreçte farklı Meclis aritmetikleri ortaya çıkması, farklı birliktelikler gerçekleşebilmesi ihtimal dahilinde."

İlk hedef Mecliste Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğun sağlanması sonra düğmeye basılması.

Siyaseti, Meclisi, partileri hareketli aylar bekliyor, tabii hepimizi. 2021- 2022 kolay geçmeyecek.

2023'ün kolay olmayacağı zaten belli.