• 31.10.2014 00:00
  • (1521)

 13 Mayıs’ta Soma’da maden ocağında 301 kişi öldürüldü. Bu iş kazası değil açık bir cinayetti.Üzerinden 5 ay geçti. Soma’daki eksikleri, işletmeden kaynaklanan sorunları uzun uzun konuştuk, tartıştık. Sonuç, sıfır.

 
HER OCAK SOMA-ERMENEK
 
301 insanın öldürüldüğü Soma’dan sonra bile Türkiye’nin farklı yerlerindeki madenlerde yeterince tedbir alınmadığını Karaman Ermenek’teki ocakta yaşanandan gördük. Aradan üç gün geçti, 18 madenciye henüz ulaşılabilmiş değil. Ocağı işletenler yaşanan cinayete “doğal afet” diyebiliyor. Soma’da olduğu gibi Ermenek’te de yapılan uyarılar dinlenilmemiş.  TEMA Vakfı’nın hazırladığı rapor, son denetimi yapan müfettişin raporu uyarılarla dolu. Uyarıları dinleyen, tedbir alan ne yazık ki olmadığı için son facia geldi. İnanın, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan maden ve ocak işletmelerinin de durumunun Soma’dan, Ermenek’ten farklı değil. Etkili denetim yapılmadıkça, tedbir alınmadıkça ölümler birer, ikişer, beşer gelebilir.
 
KAPATIN O ZAMAN
 
Enerji Bakan’ı Taner Yıldız, “Bu tür madenler kapatılmalı” diyor. 
 
İyi de Sayın Bakan 12 yıldır iktidar iktidardasınız, bu konuda elinizi tutan kim? Kapattınız da engel olan mı oldu? Tam tersine 12 yıl içinde neredeyse tüm maden ocaklarını özelleştirip, sektörde taşeronlaşmayı kalıcı hale getiren rödovans sitemi ile kapalı devre bir rant sistemi oluşturuldu. Tüm madenlerin -hangi rasyonel faydaya dayanıyorsa- başbakana bağlandığı bir düzende, bakanın “bu tür madenler kapatılmalı” söylemi bir temenni ve romantik bir söylem olarak anlamlıdır.Madenlerin neden Başbakana bağlandığı da cevaplanması gereken ciddi bir sorudur?
 
YASA DEĞİL ZİHNİYET
 
Türkiye, 2004 yılında ILO’nun 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi’ni, 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ni;  2009’da da 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Sözleşmesi’ni imzaladı.
 
Yani yasal olarak alınması gereken tedbirler konusunda Türkiye’nin taahhütleri var.Sorun her alanda olduğu gibi yasa değil zihniyet. Sorun kurulan ekonomik ve sosyal politikaların dayandığı zihniyet.Ermenek’te maden çalışanlarının ve ailelerin anlattıklarını okuduğunuzda Soma’dan sonra şartların bırakın iyileştiğini tam tersine kötüleştiğini de göreceksiniz.Tuvalet çıkma sayının kayıt altına alındığı, verilmeyen düzenli maaşlar, verilen iki maaştan birinin geri alınması, yemeklerin zaman kaybını önlemek için yere altında yenmeye zorlanılması bunlardan sadece bir kaçı.
 
Yazık değil mi bu insanlara?
 
Yazık değil mi bebelere?