• 17.11.2014 00:00
  • (1777)

 Kürt siyasi hareketinde sık sık gündeme gelen isimlerden birisi de Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk. Tuğluk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı “seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır” çağrısı hayli tartışıldı. Bu çağrı, kamuoyu ve sosyal medyada da epey eleştirildi. Hatta çağrıyı “darbe” çağrısı olarak yorumlayanlar da oldu. Tuğluk ile bu çağrının anlamını ve AK Parti’nin sürece yaklaşımını ve sürecin geleceğini konuştuk.

ÇAĞRIM TÜM DEMOKRATLARA

M.A. “Seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır” dediniz. Tam olarak neyi kast ediyorsunuz?

A.T. Ben bir tehlikeye dikkat çekmiş ve çağrıda bulunmuştum. Çağrım sadece laikleri değil; demokrasiden, özgürlükten ve barıştan yana olan herkesi kapsıyordu. Bunun içinde AKP ve IŞİD işbirliğinden rahatsız olan samimi Müslümanlar da var, yaşam tarzı kaygısı taşıyan da. Barış ve demokrasi talep eden geniş bir kitle de...

AKP OTORİTERLEŞİYOR

M.A. Hükümet otoriterleşiyor mu, evetse, bu hükümet Kürt sorununu çözülebilir mi?

A.T. Kesinlikle bir otoriterleşme var. Tabi meseleye sadece Sayın Erdoğan'ın şahsı etrafında bakmamak gerekiyor. Esas sorun AKP'nin siyaset tarzı ve ideolojisidir. Bir de tabi geleneksel ulus-devlet zihniyeti var. AKP Kürt meselesine çok pragmatist yaklaşıyor. Daha stratejik bakmazsa ve bu anti-demokratik yaklaşımları aşamazsa, çözemez. Ki çözemiyor da…

M.A. Çözüm Süreci AK Parti için zaman kazanma aracı mı?

A.T. Öyle olmadığını söylüyorlar ama pratiklerinin karşılığı bu maalesef. Şimdi de bir "kamu düzeni" tutturmuş gidiyorlar. Adım atacağına habire şart ileri sürüyor. Sanırım seçime kadar böyle götürmek istiyorlar. Şimdilik "çözümsüzlük çözümdür" yaklaşımı benimsenmiş durumda... Seçimden sonra ise, ne olacağını kimse bilemez!

AKP-IŞİD İŞBİLİĞİ VAR

M.A. AK Parti, Kobani ve Rojova konularında IŞID ile işbirliği yapıyor mu?

A.T. 55 gün aralıksız sınırdaydım. Çıplak gözle bile bu işbirliğini görmek mümkün. Daha önemlisi şu; AKP giderek mezhepçi, milliyetçi, tekçi bir söylem geliştiriyor. İdeolojik benzerlik çok daha tehlikeli.

M.A. Yeni yol haritası çözüm süreni devam için yeterli mi?

A.T. Yol haritasında Sayın Öcalan'ın şartlarının değişeceği ve kimi yasal-anayasal düzenlemelerin yapılacağı söyleniyor. 6 aylık öngörülen süreçte nihai hedef; Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin bitirildiğine dair ilandır. Bu devletin talebi. Tabi Kürt tarafının da talepleri var. Nedense oralar hep atlanıyor. Süreç karşılıklı adımlarla işlerse Newroz'da bir ilan söz konusu olabilir ama dediğim gibi, Kürt hareketinin de önemli-ciddi talepleri ve buna karşılık verilen sözler var...