• 15.12.2014 00:00
  • (1331)

 Türkiye gerçekten çok eğlenceli bir ülke. Bir iktidar düşünün, muhalefeti “darbecilik”le suçladıktan birkaç gün sonra medyaya operasyon yaparak bir sivil darbe sürecinde bir adım daha atsın.


Türkiye son yıllarda sadece postmodern Kerbela, post-modern Dersim yaşamıyor. Aynı zamanda darbenin de post-modern halini yaşıyor.

Öznesinin daima devlet olduğu, devletin ideolojik aparatlarının sürekli değiştiği darbe, post-modernliğini “sivil”liğinden alıyor Türkiye’de. Bu süreç Türkiye'de zamana yayılmış bir şekilde devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor.

ADIM ADIM OTORİTERLEŞME

Geçmişte yapılan “açık ve örtülü darbelerin” tek hedefi olmuştur; otoriter zihniyette şekillenmiş devlet-toplum ilişkisini değişmeden korumak. AKP’nin hedeflediği da o. Yani devletin her şeye hakim olduğu, tek doğru, tek kimlik, tek kültürün egemen olduğu homojen bir toplum ve otoriterlik dozu arttıkça da devleti varlığıyla temsil eden “tek adam”a biat ettiği bir düzen inşası. Bugün Türkiye adım adım o yolda.

Demokrasi değil otoriterlik dozu yükseliyor. Paralel yapıyla mücadele adı altında medyaya yapılan operasyon bu süreçte otoriterliğe giden yeni bir adımdır.

Tüm bu olanları demokrasi adına hele hele paralel yapıyı temizleme adına savunmak inandırıcılığını kaybedeli çok oldu. Elbette demokratik bir devlette, böyle bir yapı varsa mücadelenin yolu bellidir. Bu mücadele, suç unsuru olan bilgi ve belgelerle hukuk içinde olur. Hukukun dışına çıkan her siyasi tasarruf, bu söylemi biraz daha zayıflatır.

ADIM ADIM AKP DEVLETİ

Bugün AKP'nin yaptığı, devleti paralel yapıdan temizleme değil kendi devletini inşa etmektir. Bunu eleştirenleri ve önünde duranları tasfiye etmektir. Hedef, sadece cemaat değil AKPliler dışındaki herkestir. Bugün susarak, görmezden gelerek ya da tarafsız kalarak bu süreci atlatma imkanı kalmamıştır.

17-25 Aralık iddiaları öncesinde, gündem değiştirme, topluma gözdağı verme, tartışmaların önüne geçme hedefini taşıyan bu operasyonun tam tersine sonuçlanacağına kimse endişe etmesin. Bu operasyon ne gerçekleri örter ne de ortadan kaldırır. O dosyalar geç olsa da bir gün açılır.

AKP iktidarı, bu zihniyette devam ettikçe zamana yayılan darbe kalıcı hale gelir. Bu açık. Ama unutulmasın ki, bu süreç kendi devr-i sabıkasını yaratıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu; “Yaşanan süreç bir darbe sürecidir” derken haksız mı?