• 16.01.2015 00:00
  • (1347)

 Cizre’de son bir hafta içinde 7 çocuk öldü. En son kurban 12 yaşındaki Nihat Kazanhan. Sadece Cizre değil, tüm Güneydoğu hareketli. Buna rağmen gerek AKP gerek HDP olanları, “darbe mekaniği”, “paralel devlet” ve Öcalan'ın sağduyu mesajları ile geçiştirmeye çalışıyor. AKP/Devlet şiddetine eşlik eden hukuk ihlalleri ağır ama bilinçli biçimde bölgeyi olağanüstü hale götürüyor.


AKP ve HDP’nin tüm bu yaşananlar karşısındaki rahatlığı düşündürücü. Bu rahatlıklarının tek nedeni olabilir: Onların bildiği bizim bilmediğimiz bir "şey".

KRİTİK ÖCALAN SORUSU 

Önce süreçle bağlantılı en kritik sorudan başlayalım; Öcalan serbest kalabilir mi?

Elbette Öcalan'ın özgürlüğü bir tabu konu değil. Ancak sorun, bunun “gerek ve yeter” şartlarının henüz ortada olmamasıdır.

Gerek ve yeter şartlar; Kürt sorununun demokratik temelde çözülmüş, birlikte yaşama konusunda güçlü bir irade konmuş, toplumsal barış iklimi sağlanmış olmasıdır. Bu ortamın oluşmasına katkı sağlayan kim olursa olsun onun şartlarının iyileştirilmesi zorunlu hale gelir, gelmelidir de.

AKP iktidarı ile Türkiye, ne yazık ki toplumsal uzlaşma, bir arada yaşama iradesi değil tersi yönde ilerliyor. Sadece Kürt-Türk hattı değil, Alevi-Sünni, Laikİslamcı, hatta muhafazakâr dindarlar içinde fay hatları hareketlendi. Toplumsal ve zihinsel bölünme tam gaz devam ediyor.

ÇÖZÜM BOĞULUYOR 

Toplumsal kutuplaşmanın ilk kurbanı kuşkusuz çözüm süreci olacaktır. Bu koşullarda Öcalan’ın özgür kalması ancak bölünmüş bir Türkiye’de mümkün olabilir.

Adım adım demokrasiden uzaklaşan üniter devletin, çözümü demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden, anayasal eşitlikten geçen Kürt sorununu üniter yapı içinde çözme imkanı yoktur.

Nitekim Kandil'in Ortadoğu'daki gelişmelerin sonuçlanmasını beklemekte ve Rojova'da elde edilmiş teritoryal yapıyı koruma ve genişletme arzusundadır.

ÇITA YÜKSELİYOR 

Ki,bölgesel gelişmeler Türkiye'yi yalnızlaştırıp, olağan şüpheli hale gelirken, Kürtler ve Kandil, Batı’nın Ortadoğu’da yeni partneri olarak sahneye çıkmaktadır.

AKP iktidar olarak çözüm sürecinde demokratik adım atmak yerine, Öcalan üzerinden süreci zamana yaymaktadır. Ancak Öcalan'ın devreye girdiği her durum, çözüm çıtasının biraz daha yükseltmesidir.

Çözüm sürecinin, çözüm için adım atılması da en iyi tarafı hiç kimsenin ölmemesi idi. Oysa son iki yıl içinde 100'e yakın insan öldü.

Ve bunun tek sorumlusu çözüm sürecinden adım atmayan hükümettir. çocuklar ölürken öcalan bırakılabilir mi?