• 30.03.2014 00:00
  • (2620)

 lk genel seçimimizi 1877 yılında yaparken ne bir seçim kanunumuz vardı, ne de bu kanunu yapacak meclis. Öyleyse mebusları kim seçecekti?

Osmanlı Devleti hanedanlıkla yönetilen bir monarşiydi ve Osman Gazi, Yıldırım Bayezid ve III. Ahmed gibi aşiret yönetimi veya devlet ricalinin seçtiği birkaç örnek hariç seçimle iktidara gelme diye bir şey söz konusu değildi. Kaldı ki üç örnekte de yalnız hanedan üyeleri arasında bir tercihte bulunulmuştu. Dışarıdan birinin işbaşına gelmesi mümkün değildi. Öte yandan bakanlar (vezirler) vardı ama bunları atayan da, görevden alan da padişahtı. Padişahın kendisine karşı sorumlu olduğu kurumsal bir mekanizma bulunmuyordu.