• 22.02.2015 00:00

 Toplumsal hareketler;halkın yöneticilerine haklı taleplerini dile getirme olanağı sağlamak için yapılan birleşilmiş şekildeki eylemlerdir.Ortadoğu’da Arap Baharı ülkemizde ise Gezi olayları ,üzerinde yaşadığımız yakın coğrafyanın başlıca toplumsal hareketleridir.

İnternetin yaygınlaşması ve bu gelişimin toplumsal kesimleri mobilize etme yeteneği sayesinde oluşan toplumsal hareketler 21.yüzyılda sıklaşarak devletlerin,halkların,bireylerin huzurunu ve devamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin kökten dinci terör gruplarını destekleyen ve barındıran devletlere savaş açması sonucunda ekonomisi zayıflamıştır ve bazı iktisadi önlemler almasını gerektirmiştir. ABD doların değerini dünya genelinde düşürerek küresel pazarı sübvanse ederek içerisinde bulunduğu krizi aşmak yöntemini denemiştir.Bu yöntem gelişmekte olan ülkelere olumlu dışsallık olarak yansımıştır.Çin,Hindistan,Libya,Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yüksek büyüme hedeflerine ulaşmayı başarmışlardır.Gelişmekte olan ülkeler 10 yıl içerisinde sanayileşmelerini tamamlayıp potansiyel küresel güç durumuna erişmiştirler.Küresel piyasalardaki gelişmeler sonucunda ABD ‘de işsizlik sorunu baş göstermiştir..

21. yüzyılda eski iktisadi düzenin derinden sarsılışı  ile Batı ülkelerinde bir takım endişeler başlamıştır. Küresel güç olma potansiyeli olan diğer ülkeleri psikolojik bir savaşın içine sokmayı denemişlerdir.Bu psikolojik savaşın Türkiye ayağını da Gezi protestoları ve sonrasında gelişen tapelerin yayınlanması olaylarını içermektedir.

Uygarlaşma sürecinde atak yapan ülke halklarının yaşamış olduğu post modern psikoz  sanayileşmenin bireyler üzerinde yarattığı duygu yorgunluğundan kaynaklanır.İnsanları uygar gelişmeye götüren iç güdülerini dengeleyen ve aynı zamanda  geriye doğru bir sıçrama yaparak duygu durumunu dengelemeye yarayan içgüdüler olan ego iç güdüleri dinamiğini fırsat olarak değerlendiren batılı küresel güçler kendi çıkarları gereği Türkiye’de bazı taşeron grup ve kişiler kullanarak toplumsal hareketlerin zeminini hazırlamışlardır. ABD ve batılı global güçlerin her zaman kullanmak üzere desteği olan ; Reklam ,para yardımı,ihale ve diğer ekonomik enstrümanları kullanarak üzerinde hegemonya kurduğu bireyler,iş grupları,ticari işletmeler,sivil toplum kuruluşları bilerek veya bilmeyerek bu psikolojik saldırılara alet olmuşlardır.Sanayileşme ve uygarlaşmanın yaşattığı hipnoz hali ile adeta toplum kendi bacağına kurşun sıkmıştır.Özellikle İstanbul 3. Havalimanı projesi,Kanal İstanbul ve TL Zone gibi önemli projeler batılı ülkeleri tedirgin etmiştir.

Bu gibi psikolojik saldırılara alet olmamak için milletçe ortak değerlerimizi sahiplenmeliyiz,birbirimizle sosyal yardımlaşma kültürümüzü geliştirmeliyiz.Özellikle bu konuda dini değerlerimize sarılmamız faydalı olacaktır.Unutmayalım ki bütün müminler kardeştir.

© 2015 Microsoft Koşullar Gizlilik ve tanımlama bilgileri Geliştiriciler Türkçe