• 25.02.2015 00:00

 Düşünme ve düşünceleri ifade etme,tartışma,yayınlama özgürlüğü batı ülkelerinin demokratik değerlerini yaratan ve toplumların yaşam kalitelerini dengeleme özelliği ile bireylerin titizlikle sahip çıktıkları demokratik değerlerdir.

21. yüzyılda internetin yaygınlaşması sonucu bireylerin bilimsel ve sosyal bilgilere ulaşım hızı artmıştır ve bu sayede yaşadığımız çağ   ''Bilgi Çağı'' olarak adlandırılmaktadır.

Toplumların yaşadığı kültür patlaması ve internetin kitleleri çok hızlı mobilize etme yeteneği ile dünyanın birçok yerinde toplumsal hareketler gerçekleşmiştir.Ülkemizde gerçekleşen Gezi Parkı olayları bunlardan biri olarak kabul edilmektedir.Yaşanan olaylar sırasında basın ve yayın organları üzerindeki baskıların artması  ve twiter ile  youtube sosyal paylaşım sitelerinin kapatılması Türkiye'nin muassır medeniyetler seviyesine ulaşma idealine aykırı siyasi uygulamalar olarak cumhuriyet tarihimize damgasını vurmuştur.

Dünyada şeffaf kamu yönetimi ve liberal demokrasinin temsilcisi konumunda olan Avrupa Birliği devletlerinin  yeni çağdan bilgi çağına geçiş aşaması diyebileceğimiz 2000'lerin ilk yıllarını sorunsuz atlatabilmelerinin sebebi nedir diye merak ettiğimizde  bu dönemin halka karşı sorumluluk bilincine sahip olan iktidar ve muhalefet mekanizmalarını yaratan özgür basın ve sosyal medya sayesinde olduğu tartışılmazdır.

Bilim tarihinin post-modern fizik teorisi olan Standart Model'de atom altı parçacıklarına kütle kazandırmaya yarayan bir Higgs alanı varsa ve bu atom altı parçacıklar olan kuark ve leptonlar Higs alanına girip karşılaştıkları direnç sonucu yavaşlayarak kütle kazanıyorlar ise siyaset biliminde de  iktidar ve muhalefet mekanizmaları yazılı basın ve sosyal medya karşısında uğradıkları direnç sonucu meşruluk kazanırlar ve toplumdan ürettikleri politikalara karşı rıza göstermelerini isterler.

Yaşadığımız post-modern çağda şeffaf ve açık bir demokrasi tesis edebilmenin formülü özgür basın ,tarafsız medya ve kesintisiz olarak  internet tabanlı sosyal medya ortamlarını geliştirmektir.