Bütün okulları Anadolu Lisesi yapma kampanyası başlamadan önce liselerin ders yükü otuz saatti zaten. Yani yeterli seviyedeydi. Ama sonra ne olduysa okulların tamamını Anadolu çatısı altında toplayalım, Anadolu Lisesi olmanın farkı kalmasın kampanyası başladı. Böylece ders yükü bir miktar arttı.

        Ama bu gerçeği hayatında bir gün öğretmenlik yapmadan saltanatlı koltukları kadastro edenlerin anlaması mümkün değil…

        Araştırın bakalım zahmet olmazsa araştırın da cehaletimizi giderin. Bakanlık merkez teşkilatında arazide bilfiil öğretmenlik yapmışkaç kişi var? Yine mülakat operasyonlarıyla makam koltuklarını kadastro ettikten sonra kaç kere halktan biri olarak okulları ziyaret etmiş ve öğretmenin derdini dinlemişler? Çankaya’da Beyoğlu’nda ensesi kalınların öğretmen olarak takıldıkları kimi okulları ziyaret etmeyle halkın derdi dinlenmiş olmaz. Geçin onu baştan…

        Asıl kampanya daha sonra geldi. Yaa… Bütün okulları imam hatip yapma kampanyası. İmam hatip adıyla açılamayan okulları da ders saatini artırarak seçmeli dersler ayarıyla imam hatibe çevirme kampanyası. Doğrusu oldukça etkili oldu. Okullar ne yazık ki imam hatibe döndü. Üzülerek söylüyorum ne yazık ki okulların büyük kısmının uzaktan bakınca imam hatipten fakları kalmadı. Son değişiklik de buna benziyor zaten. İmam hatip dersleri mecburiyken diğerleri ya seçmeli ya da ders yükü azaltılmış.

        Sorsanız seçmeli dersler için sadece imam hatip dersleri yoktu derler. Ama bu tamamen bir göz boyamadır. Seçmeli derslerin bir kısmı mevcut derslerin aynısıdır. Hangi idare böyle bir dersi seçebilir. Merkez teşkilatının kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış yöneticileri idare ile veli arasında yaşanacakları ve yaşananları görmeleri duymaları mümkün değil tabi. 

        Ama kazın ayağı da öyle değil. Seçmeli derslerin bir kısmı da kamu yönetimi, uzay bilimleri gibi öğretmen kadrosu olmayan dersler. Bunları seçmek de mümkün değil. O zaman tek seçenek kalıyor geriye, imam hatip benzeri dersleri seçmek. Tabi bu muamelenin bir de yan etkisi oldu. Okulların haftalık ders yükleri en az kırk saate çıktı.

Osmanlı da bu yoldan gitmişti…

        Böylece eğitim çıkmaza girince tekrar azaltma yoluna gitmeleri bundandır. Yalnız tahmin edeceğiniz gibi yine yanlış yoldan gidiyorlar. Azaltacakları dersler arasında imam hatip dersleri yok. Osmanlı Devleti’nin ipliğini pazara çıkaran kısır mantığın etkisiyle sözel ve sayısal derslerden iskonto yapacaklar. Böylece bir taşla iki vuracaklar akıllarınca. Müspet bilimlerin ders sayılarını azaltırken okulların imam hatipleşme oranlarını da dolaylı olarak artırmış olacaklar.

        Daha önce Osmanlı’da görüldüğü üzere bu bir iflas paranoyasıdır. Son zamanlarda açılan imam hatipler ve imam hatiplere benzetilen liseler ne ekonominin bozulmasını engelleyebildi ne işsizliğin artmasını önleyebildi ne de satılan milli fabrikalarımızın satılmasını becerebildi. Yıllardır efsane olarak dillendirilen milli uçak ve milli otomobile projemizin gerçekleşmesine bile bir faydası olmadı. İmam hatibin kendine faydası yok ki ülkemize ve insanlığa olsun.

        Onun için ben eğitim alanında atılan adımlara doğrusu pek inanamıyorum.

  • Abone ol