Kamu yararı varsa devlet evinizi elinizden alabilir!

Kamu yararına dayalı olarak taşınmazlar üzerine yapılacak köprü, otoyol ve benzeri yapılabilecek ve bu kamulaştırma sayılarak daha sonra mahkemeye taşınmasının önü kapanacak

Kamu yararı varsa devlet evinizi elinizden alabilir!
5.07.2014 - 08:45
1949

 Meclis'teki torba yasaya eklenen bir madde ile vatandaşlara ait mülklere, kamu yararı kapsamında köprü, otoyol ve benzeri yapılar yapılması halinde kamulaştırılmış sayılacak. Vatandaş önerilen fiyatı kabul etmek zorunda kalacak, dava açamayacak.

Taraf’ın haberine göre, TBMM’de görüşülen Torba Yasa Tasarısı’na yeni maddeler ekleniyor. Buna göre, kamu yararına dayalı olarak taşınmazlar üzerine yapılacak köprü, otoyol ve benzeri yapılabilecek ve bu kamulaştırma sayılarak daha sonra mahkemeye taşınmasının önü kapanacak. Eklenen yeni maddelerle ayrıca bedensel engelliler de hakim ve savcı olabilecek.

Torba Yasa Tasarısı’na eklenen yeni maddeler şunlar:

Köprü için kamulaştırma hakkı: Kamu yararı kararına dayalı olarak taşınmazların üzerinde veya altında teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilecek. Kamulaştırma Kanunu kapsamı uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamamasının yanında bunlar hakkında sonradan herhangi hak veya tazminat talebinde bulunulamayacak ve dava açılamayacak.

Soma’da ölen işçilerin ailelerine konut: AKP ‘nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen tasarıya eklenmek üzere hazırladığı önergelere göre, Soma’da ölen işçilerin ailelerine hayırseverler tarafından yaptırılacak konutlar için bedelsiz taşınmaz temin edilecek.

Engellilere yargıda görev: Bedensel engelliler de hakim ve savcı olabilecek. Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmayan engelli bireyler, mesleğe alınabilecek.

Kentsel dönüşüm: Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında belediyenin vatandaşlarla yaptığı anlaşmalarla belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde proje uygulanarak yeniden vatandaşlara verilecek olan taşınmazlara haciz uygulanamayacak.

Maden işçisine verilecek ücret: Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak.

Sınavlarda dava süresi: MEB ile ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya sonuçlarına ilişkin dava açma süresi 7 gün olacak. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

Yeniden atama: Asker kişiler hakkında tesis edilen atama, görevlendirme ve ayırma işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde ilgilinin uygun başka bir kadroya atanması suretiyle yerine getirilecek.

Vergi cezaları: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacakları da yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tek başına direnen ev

İstanbul Fikirtepe’de 3,5 yıldır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde, acele kamulaştırma kararıyla yıkılması gündemde olan 31 dönümlük arazinin ortasında tek kalan evin akıbeti hâlâ belirsiz. “Tek başına direnen ev” olarak bilinen evin sahibi Alaattin Demirel daha önce firma ile anlaşma sağladıklarını ancak imza aşamasını geçemediklerini belirtti. Demirel “Bakanlık Müsteşarlığı’nın yaptığı toplantıdan sonra firma, tutum değiştirdi. Sözleşmeyi imzalamaktan kaçındı” iddiasında bulundu. Demirel, Bakanlık’tan arabuluculuk yapmasını istedi.