Azınlık okullarına Türkçe ad zorunluluğu mu geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

Azınlık okullarına Türkçe ad zorunluluğu mu geliyor?
6.07.2014 - 14:17
2065

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

 Özel okulları yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 'okul adları' bölümüne göre artık yabancı ve uluslararası okullar hariç tüm adlar Türkçe olmak zorunda. Azınlık okulları da dahil.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki değişikliğin gerekçesi dershanelerin kapatılması ve eğitim kurumlarına dönüştürülmesi.

Ancak ağırlıklı olarak dershanelerle ilgili getirilen değişikliklerin arasında okul adlarıyla ilgili dikkat çekici bir düzenlemeye de yer verildi.

Radikal’de Bahadır Özgür imzasıyla yayımlanan haberde, buna göre, 2012 yılında çıkartılan yönetmeliğin okul adlarını düzenleyen 7. maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verilir. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.”

Eski yönetmelikte ayrım yok

2012 tarihli yönetmelikteki eski maddede ise "Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıyan ad verilir" deniliyordu.

Yani yabancı ve milletlerarası okullar hariç diğer tüm özel eğitim kurumlarının adlarının "Türkçe" olması artık zorunlu hale getirildi.

'Millet' adı da yasak

Yönetmelikte sadece "yabancı ve milletlerarası okullar" sıralandığı için azınlık okullarının adlarının ne olacağı şimdi merak konusu. Nitekim yönetmeliğin birçok yerinde özel okullar sıralanırken 'yabancı, milletlerarası ve azınlık' okulları olarak ayrıl yapılırken ad konusunda azınlık okullarının da bu düzenlemeden muaf tutulduğuna dair bir ibare yer almıyor.

Üstelik yönetmelikte 'millet' adı da verilmez denildiğinden Ermeni ve Rum okullarının durumu konusunda büyük bir soru işareti ortaya çıkmış oluyor.

Türkiye'deki birçok Ermeni ve Rum okulunun isimleri, bu yönetmeliğe bakılırsa 'Türkçe' değil. Örneğin; Esayan Ermeni Lisesi, Getronagan Ermeni Lisesi, Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi, Surp Haç Ermeni Lisesi, Yuvakimyon Rum Kız Liesi, Zapyon Rum Lisesi, Zoğrafyon Rum Lisesi ve Ticaret Okulu bu okulların önde gelenlerinden.