Devlete ait yeşil alan, meydan ve yollar ticari amaçla usülsüzce kiraya veriyor!

Sayıştay raporuna göre, devlete ait taşınmazlar belediyeler tarafından usülsüzce başka kurumlara devrediliyor

Devlete ait yeşil alan, meydan ve yollar ticari amaçla usülsüzce kiraya veriyor!
1.10.2014 - 21:16
1598

 Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'na göre, devletin başka kurumlara devrettiği taşınmazlar imar planları değiştirilen ya da değiştirilmeden belediyeler tarafından yetkisiz şekilde başka kurumlara devrediliyor, devralan kurumlar da bu alanları ticari amaçla kiralıyor.

Fırat Kozok’un Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Milli Emlak birimlerinin rutin kontrol görevini yerine getirmediğine ilişkin ifadelerin yer aldığı raporda, özellikle kıyılarda kiralanan yerlerin yasaya aykırı şekilde alt kiracılara verildiği belirtildi. Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda kamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan bazı taşınmazların kayıt işlemlerinin yapılmadığı veya kayıt işlemlerin ilgili usul ve esaslara uygun olmadığını saptandı. Sayıştay, yaptığı denetimlerde özellikle belediyeler lehine terk edilen taşınmazların nasıl elden ele geçtiğini anlattı.

İhale kanununa aykırı kiralama

Sayıştay raporunda, kira işlemlerinin hatalı bazı uygulamalar şöyle sıralandı:

Taşınmaz kiralamaları, ihalelerde istekli çıkmadığı gerekçesiyle ihale aşamasından sonra veya ihale işlemine tabi tutulmaksızın Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak çeşitli adlar altında yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve ihtiyacı olan ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı belirtildiği halde çeşitli adlar altında kiraya verilmektedir.

Bazı kamu idarelerince taşınmazın kiraya verilmesi ihalelerinde Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen özel durumlar oluşmadığı halde pazarlık usulü uygulanmaktadır.

Kirayı da devlet ödemiş!

Bazı kamu idarelerince kiraya verilen taşınmazlara ait elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin biri, birkaçı ya da tamamı, kiracı tarafından ödenmesi gerekirken kamu idaresi tarafından ödenmektedir.

Bazı kamu idareleri tarafından kiraya verilen taşınmazların bir kısmı, kiracı tarafından devir yoluyla tekrar kiraya verilmektedir. Bu devirlerde kiracılar yüksek bedeller alarak kira sözleşmelerini devretmektedirler.