Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin bir bölümü park alanı oldu!

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine iade edilen arazi park alanına çevrilerek bir nevi kamulaştırıldı

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin bir bölümü park alanı oldu!
24.10.2014 - 13:33
1176

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'ne iade edilen arazi park alanına çevrilerek bir nevi kamulaştırıldı

 Azınlık mallarının iadesi yasası ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na iade edilen Zeytinburnu'nda bulunan 42 bin metrekarelik arazinin 8 bin metrekaresi ticaret alanı vasfından çıkartılarak park alanına çevrildi.

İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karara göre, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin hemen karşısında yer alan ve şu anda otopark ve spor kompleksi bulunan arazi parka çevrilecek.

Ticaret alanından park alanına çevrildi

Zeytinburnu'nda bulunan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin karşısında yer alan ve Azınlık mallarının iadesi yasasının ardından geri iade edilen 8 bin 660 metrekarelik arazi 'ticaret alanı'ndan 'park alanı'na çevrildi.

Yükseklik sınırsız olmak üzere ticaret vasfı verilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın traşlanmasını istediği, silüet bozan 16/9 gökdelenlerinin ve Balıklı Rum Hastanesinin yakınında yer alan arazi için Zeytinburnu Belediyesi 2007 yılında emsal=2, yükseklik sınırsız olmak üzere ticaret vasfı vermişti. Ancak 17 Ekim 2014 Belediye meclisinde yapılan oturumda oybirliği ile alınan kararla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'ne iade edilen arazi park alanına çevrilerek bir nevi 'kamulaştırıldı'.

Azınlıklara iade edilen arazi Meclis kararı ile parka çevrildi

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yanında yer alan 394 pafta, 1617 ada 12-13 parselde bulunan arazi 8 bin 660 metrekareyi kapsıyor. 3 bin 152 metrekareyi kapsayan 12'inci parsel 30 Temmuz 2012'de Mülkiyet ve Hisse Oranlarının düzeltilmesi ile; 5 bin 508 metrekare olan 13'üncü parsel ise 22 Ocak 2014 tarihinde 5737 Vakıflar Kanununa göre Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na iade edildi.

Zeytinburnu Belediyesi istedi park alanına çevrildi

Zeytinburnu Belediyesi, 25 Temmuz 2014 tarihinde İBB'ye yazdığı dilekçe ile ticaret alanı olarak gözüken arazinin park alanına alınmasını talep etti. İBB'ye havale edilen teklif, “yeşil alan miktarının arttırıldığı ve kamu yararı gözetildiği gerekçesi ileö oybirliği ile parka alanına çevrildi. Şu anda Zeytinburnu Spor Kompleksi, otopark ve boş alanların bulunduğu arazinin altına zeminaltı otopark yapılabilecek.

Ermeni Hastanesi Vakfı: İdare hukuku prensiplerine aykırı

1964 yılında el konulan mallarını geri alan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, imar komisyonu raporunda şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle ifade etmek gerekir ki, 13 sayılı parsel Zeytinburnu Belediyesinin, 12 sayılı parsel ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde iken ve kamu yararı mülahazasıyla 'Ticaret Alanı' olarak düzenlenen plan notunun adı geçen parsellerin, mülkiyetinin vakfımıza intikalinden sonra kamu yararı genel kavramı ileri sürülerek ticari alandan çıkartılmak suretiyle park alanına dönüştürülmesi yolunda plan tadili teklifinin hazırlanması, idare hukuku prensiplerine aykırı olduğu gibi hukuk devletinin güvenilirlik ve devamlılık prensiplerine aykırı bir davranıştır.ö Yapılan plan değişikliğinin taşınmazın gelir getirici özelliğini kaldırmaya yönelik bir davranış olduğunu belirten Vakıf, imar değişikliği ile “Telafisi güç hatta imkansız etkilenmelerin olacağını" ifade etti. Kendilerine iade edilen arazinin park alanına çevrilmesine tepki gösteren vakıf yetkilileri, plana askıya çıkma süresinde itiraz edeceklerini ifade etti.