Eğitimin asıl sorunları karma eğitim gölgesinde

Karma eğitim tartışmaları gölgesinde yapılan 19. Milli Eğitim şurasında, okul güvenliği, öğretmen ve yöneticilerin niteliğinin artırılması ve müfredatla ilgili konular da gündeme taşındı.

Eğitimin asıl sorunları karma eğitim gölgesinde
5.12.2014 - 09:49
1613

 19. Milli Eğitim şurasında karma eğitim zorunluluğunun  kaldırılmasının önerisiyle  kamuoyu bu konuya odaklandı. Oysa şuranın gündeminde kamuoyunun gündeminde kendine yer bulamayan sorunlar da konuşuluyor.  Okul güvenliği, öğretmen ve yöneticilerin niteliğinin artırılması, müfredattaki sıkıntılara dair öneriler ve tartışmalar yapılıyor.

Öğretmen yetiştirmeye alternatif model

Bunlardan biri de öğretmen niteliği. Öğretmen Niteliğinin Artırılması Komisyonu'nda  eğitim fakültelerindeki eğitimin yetersizliği tartışılıyor. Öğretmen yetiştirme üzerine yeni model önerileri yapılıyor.  Öğretmen yetiştiren fakültelerin uygulama eksiklerine değinilen komisyonda hizmetiçi eğitimlerin de kalitesinin attırılması talep ediliyor. MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Pror.Dr. Mustafa Özcan,  iki yılı uygulamalı olan 5 yıllık bir öğretmen eğitimi modeli öneriyor. Buna göre  eğitim fakültelerinde bir alanda lisans eğitimi alındıktan sonra, aynı alanda yüksek lisans eğitimi de alınmasını öneriliyor.  Özcan'ın bir diğer önerisi de herhangi bir bir alanda alınsın lisans eğitimi ve mastır eğitiminden sonra formasyon verilerek kalitenin artırılması.

EĞİTİM BİR SEN ISRARLI

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı şuranın ilk günü gündemde olmayan konuların genel kurula getirilemeyeceğini ısrarlarla vurguladı.Ancak öğretim programlarının ve okul güvenliğinin tartışıldığı bu komisyonlarda üyeler tarafından  isteyenlerin çocuklarını kız ve erkek okullarına yollayabilmesi önerildi. Bu öneriler komisyonlar tarafından genel kurula iletilecek listeye alınmadı. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip de bir açıklama yaparak, şuranın başından bu yana komisyonlarda kişisel ve kurumsal olarak önerilen karma eğitim zorunluluğunun kaldırılması konusunun oylamaya dahi alınmayacağını net bir şekilde söyledi. Buna karşın Eğitim Bir Sen temsilcileri karma eğitim zorunluluğunun kalkmasının müfredat ile ilgili olduğunu belirterek öneriyi yine sunmakta ısrarlı.  Sendikanın Genel Başkan Vekili Ahmet Özel, daha önceki şurada da gündemde olmayan konular hakkında kararlar alındığını hatırlattı.

Güvenlik için  tartışılacak öneriler

Okul Güvenliği Komisyonu'nda ise , okulların basit tamirat işlerine bütçe ayırılmadığı için kazalar yaşandığı dile getirildi. Okulların çevresindeki tehlikeler konuşuldu.  Komisyonda tartışma yaratacak önerilerde de karar birliğine varıldı. Risk grubundaki öğrencilerle ilgili sağlık ve emniyet kurumlarından bilgi alanabilmesine istendi.

Okullara x-ray öneri

Okulların güvenlik derecelerinin belirlenerek bayraklandırılması şura genel kuruluna sunulacak. Bütün okullara hizmet alımı yöntemiyle özel güvenlik ve sağlık personeli alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca okullara x-ray cihazı, kamera ve duman sensörü kurulması önerildi.

Hafızlara bir yıl daha muafiyet hakkı

En hararetli tartışmalar Öğretim Programları ve  Haftalık Ders Çizelgeleri Komisyonu'nda oluyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilkokul 1,2,3. sınıflarda da zorunlu olması kararını genel kurula sunacak komisyonda müfredatla ilgili başka konular da tartışılıyor. Komiyonda liselerde seçmeli olan Osmanlı Türkçesi dersinin zorunlu olması önerisi kabul gördü. Şura genel kuruluna sunulacak. Ortaokul 5,6,7. sınıfta bir saat rehberlik dersinin olması yönünde karar verildi.  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçirilerek objektif ve gerçekçi bir anlayış ile yeniden yazılması kabul edildi. İçeriği konsunda ise tarif yapılmadı.

İlkokuldan sonra hafızlık eğitimi yapacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilerin dışarıdan sınavlara girerek, hak kaybının önlenmesi önerisi de benimsendi.
 

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/egitimin-asil-sorunlari-karma-egitim-golgesinde