Milli Eğitim Şûrası tavsiyelerinden: 1. sınıfta zorunlu din dersi!

19uncu Milli Eğitim Şurası Genel Kurul görüşmeleri sona erdi

Milli Eğitim Şûrası tavsiyelerinden: 1. sınıfta zorunlu din dersi!
6.12.2014 - 16:16
1983

 Antalya'da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleşen 19'uncu Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu sona erdi. Genel Kurul sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilecek tavsiye kararları arasında 1, 2 ve 3. sınıflarda zorunlu din dersinin verilmesi de yer aldı. 

Gamze Kolcu’nun Hürriyet’te yer alan habere göre, 4 gün boyunca komisyonlarda kabul edilen görüşler genel kurulda oylamaya sunuldu. İlk olarak "Haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları" ile ilgili maddeler oylandı. Daha sonra yapılan oturumda "Öğretmen niteliği arttırma" komisyonun önerilerinin tamamı kabul edildi. Ardından "Yönetici niteliğinin arttırılması" önerileri oylandı. Son olarak da "Okul güvenliği" komisyonunun aldığı kararların oylamaya sunuldu. Genel kurul görüşmeleri sona erdi. Genel kurulda alınan kararlar, tavsiye niteliği taşıyor. Bakanlık isterse uygulama hakkına sahip.
"Okul güvenliği" ile ilgili maddelerin oylamasından şu kararlar çıktı:

 

Okul bayrağı metinden çıkarıldı

 

- Okullar arasında haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle yapılan oylama sonucunda “Bayrak” ifadesi alt komisyon önerisinden çıkarılarak, ‘Okul güvenliğine katkı veren öğrenci, veli ve okul çalışanları ödüllendirilmelidir’ şekliyle kabul edildi.

"Yönetici niteliğinin arttırılması" komisyonunda şu kararlar alındı:

- Kadın yöneticiye pozitif ayrımcılık yapılabilecek.

- Bütçeden okullara pay ayrılabilecek.

- Eğitim yöneticilerine belli kredide hizmetiçi eğitim verilebilecek. 

- Öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitim etkinlik temelli olabilecek.  

- Okullar için her yıl okul karnesi oluşturulabilecek.

'Öğretmen niteliği' oturumunda yapılan oylama sonuçları şöyle: 

- Öğretmenlerin maaşlarındaki ek gösterge oranının 3 bin’den 3 bin 600’e çıkarılması ve bu oran üzerinden emekli olunması kabul edildi.

- Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı haftada 18 saat derse girmesi 15 saate indirilerek branşla eşitlenebilecek.

- Milli Eğitim Akademisi kurulabilecek.  
Doğu ve Güneydoğu’da çalışan öğretmene teşvik

- Öğretmen istihdamında sıkıntı yaşanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevlendirilecek öğretmenlere ek teşvik sistemleri geliştirilebilecek.

-Öğretmen yetiştirme sürecinde okullarda yapılacak çalışmaların önemine istinaden daha etkili yürütülmesi için fakülte-okul işbirliği sürecine işlerlik kazandırılabilecek.

-Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere MEB’in ihtiyaçları ve YÖK’ün belirleyeceği ölçütler doğrultusunda eğitim fakültelerince ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ dersleri verilebilecek.

-Eğitim fakültelerindeki öğrenci kontenjanları azaltılarak öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları dünya ölçütleri gözönüne alınarak yeniden düzenlenebilecek.

-Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitimi konusunda yeterliliklerin yükseltilmesi konusunda tedbirler alınabilecek.

- Alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren kurumlarında özellikle uygulama gerektiren ders ve konularda yararlanılarak,işbirliği yapılabilecek.

Bakan Avcı, bölge illerinde çalışan öğretmenlere ekonomik teşvik ile ilgili çalışma yapacağını açıkladı.

Öğretmen niteliğini arttırma komisyonunun önerilerinin tamamı kabul edildi. "Yönetici niteliğini arttırma" komisyonunun aldığı kararların oylanmasına geçildi.

 

Uygulama derslerinin oranı yüzde 50’ye yaklaştırılabilecek

 

- YGS/LYS sıralamasında başarılı olan ve öğretmenlik mesleğini ilk üçte tercih eden öğrenciler teşvik edilebilecek. Lisans öğrenimleri süresince akademik başarılarını sürdürmeleri kaydıyla burs ve barınma desteği sağlanabilecek.

- Eğitim fakültelerinin programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan YGS/LYS puan türleri tekrar göze geçirilebilecek.

- Öğretmen yetiştirilen yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçim sürecinde öğretmen yeterlilikleri doğrultusunda öğretmen ilgi ve yetenekleri temel alan çoklu değerlendirme ilkeleri hayata geçirilecek.

- Öğretmenlik mesleğine akademik, sosyal, psikolojik açıdan uygun olmayan öğrencilere diğer fakülte ve bölümlere yatay ve dikey geçiş imkanları sunulabilecek.

- Öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programlarında uygulama derslerinin oranı yüzde 50’ye yaklaştırılabilecek.

"Haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları" oturumunda alınan tavsiye kararlar şöyle:

- Anaokulu eğitimi oyun temelli olacak ve değerler eğitimi verilebilecek. 

- Okul öncesinde tekli eğitime geçilebilecek.

- Görsel sanatlar ve müzik dersi haftada en az 2'şer saat verilebilecek.

- İlkokullarda ders saatleri 30 saat ile sınırlandırılabilecek. Bunun 5 saati serbest etkinlik olarak değerlendirilebilecek. Serbest etkinliğin içeriğine veli talebiyle okul müdürü karar verebilecek. 

- İlkokul 1,2 ve 3'üncü sınıflarda zorunlu din dersi verilebilecek.

- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programında Alevilik'e ilişkin içeriğin geliştirilmesi önerisi reddedildi.

- Ortaokulda tam gün eğitime geçilebilecek.

- Ortaokullarda haftalık ders saatleri azaltılabilecek.

- Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için yeni bir müfredat hazırlanabilecek. 

- Ortaokullarda okutulan inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi gözden geçirilerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yazılabilecek.

- Ortaokullarda sağlık ve trafik dersi kaldırılabilecek.

- Hafız olmak isteyen öğrenciler için ortaokul eğitimine ara verme süresi bir yıldan iki yıla çıkabilecek.

 

Osmanlıca'da geri adım

 

- Tüm liselerde zorunlu olması alt komisyonda kabul edilen Osmanlıca Türkçesi dersinde geri adım atıldı. Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu, diğer tüm liselerde ise eskiden olduğu gibi seçmeli olabilecek.

- Turizm liselerinde okutulan alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi kaldırılabilecek.

- Liselerde bir saat olan zorunlu din dersi iki saate çıkarılabilecek.

- İmam hatip liselerinde Farsça, seçmeli olarak okutulabilecek.

- Kutlu Doğum Haftası, Muharrem ayı ve Aşure Günü, belirli gün ve haftalar kapsamına alınabilecek.

 

Eğitim-Sen Şûra'yı terketti

"Sendikal faaliyetlerin okul dışında, öğrencileri tehdit etmeyecek şekilde yerine getirilmesi" önerisinin kabul edilmesi üzerine Eğitim Sen, bu kararın usulsüz olduğunu belirterek Şûra'yı terk etti.