SİT alanlarını hassas ilan edilip, imara açılacak

Hükümet getirdiği yeni bir düzenlemeyle SİT alanlarını hassas alan ilan ederek, SİT alanlarının imara açılmasının önünü açacak

SİT alanlarını hassas ilan edilip, imara açılacak
26.01.2015 - 18:02
1798

 Ekonomi politikasında imarla rant sağlamanın önemli bir alan işgal ettiği hükümet yeni bir düzenlemeyle ‘hassas alan’ tanımlaması getirerek SİT alanlarının da imara açılmasını ve üzerlerindeki kaçak yapıların kurtarılmasını planlıyor.

Cumhuriyet’ten Emre Döker’in haberine göre yeni düzenlemeyi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya açıkladı.

Buna göre, harita üzeinden belirlenen SİT alanları arazide keşif yapılarak yeniden belirlenecek. SİT alanlarının statüsü değiştirilerek ‘hassas alan’ ilan edilecek. Bu kapsama girmeyen bölgelerde SİT alanı kapsamından çıkarılacak ayrıca üzerlerindeki yapılaşmalar ‘aklanacak’.

'Raporlar bir yerin doğal SİT'ten çıkmasını söylüyorsa biz de çıkarırız'

İyimaya düzenlemeyi, “İmar planı olmayınca kaçak ve kontrolsüz yapılaşma çoğaldı. Siyasi iradenin imzasıyla plan yaptık” diye anlatsa da yeni raporların SİT alanlarını nasıl etkileyeceğinin sinyalini de verdi: “Raporlar bir yerin doğal SİT’ten çıkması gerektiğini söylüyorsa biz o alanları çıkartacağız.”

'Bakanlık SİT alanları nı değiştirmek istiyor'

Çevre Mühendisleri Odası ise Osman İyimaya’yla hemfikir değil. Oda Genel Başkanı Baran Bozoğlu, İyimaya’nın açıklamasını ‘itiraf’ olarak değerlendirirken, “SİT alanlarında bulunan kaçak yapıların aklanması, rantın ve talanın SİT alanlarına doğru evrilmesi süreci yaşanıyor” diye konuştu.


Raporları hazırlamak için kurulan komisyonun tamamen bürokratlardan oluştuğuna dikkat çeken Bozoğlu, düzenlemenin detaylarını şöyle anlattı: “Önce bölge kurulu karar alıyor sonra merkez komisyon onaylıyor. Komisyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşteşarı veya yardımcısı yönetiyor. Kurullar 15 üyeden oluşuyor. Halka ait kıyıları özel şirketlere devreden, doğal SİT alanlarında hidroelektrik santralı projelerine açmak için ilke kararı alan bakanlık, SİT alanları komisyon aracılığıyla değiştirmek istiyor."

Bu kararları bakanlık aracılığıyla alınmasını da ‘tam bir facia’ olarak yorumlayan Bozoğlu, “İyimaya’nın, ‘Siyasi iradenin imzasıyla bu kararları aldık’ sözü tam bir itiraftır. Burada alınan bilimsel kararlar tartışmalıdır” diye konuştu.

Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan 'Hassas Alanlar Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'görevler' başlığında şu başlıklar bulunuyor;

- Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış, tabi ve çevresel etkilere karşı korunması gereken alanlarla ilgili etüt-envanter çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, uygun görülenlere statü verilmesi için ilgili kurumlara teklifler sunmak, ilgili iş ve işlemlere görüş vermek. 

- Hassas alanlarda koruma, geliştirme, yönetim, işletme-işlettirme, tanıtım ile ilgili her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de çok fazla SİT alanı var

Bozoğlu ayrıca bir iddiayı da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’de çok fazla SİT alanı var” açıklamasının düzenleme için talimat olarak ele alındığını belirten Bozoğlı, bu sözlerin ardından SİT değişikliği çalışmasının başladığını kaydetti.