İzmir Valiliğinden geri adım: İç Güvenlik Paketi provası çöktü

İzmir Valiliği, kentteki protesto gösterilerine ve basın açıklamalarına sınırlama getirmeyi amaçlayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

İzmir Valiliğinden geri adım: İç Güvenlik Paketi provası çöktü
13.03.2015 - 17:09
10770

 İzmir Valiliği, kentteki protesto gösterilerine ve basın açıklamalarına sınırlama getirmeyi amaçlayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

İHA'nın haberi şöyle:

İzmir Valiliği, 9 Mart’ta yayımlanan kararla, basın açıklamalarının yasaklanmasının ya da engellenmesinin söz konusu olmadığını ancak konunun farklı mecralara çekilerek daha fazla istismar edilmemesi adına düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İzmir’de basın açıklamaları ile benzer yapıdaki etkinliklerin daha rahat ve özgür bir ortamda yapılmasına açıklık getirmesi amacıyla düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede, basın açıklamalarının yasaklanması ya da engellenmesi gibi bir durumun söz konusu değildir. Basın açıklamaları ve benzeri yapıdaki her türlü toplumsal etkinlik ilimizde dün olduğu gibi bugün de aynı kolaylık ve rahatlıkta düzenlenmeye devam etmektedir ancak yapılan düzenlemenin hemen ardından bir kısım çevrelerce adeta bir tür karalama ve itibarsızlaştırma kampanyaları başlatılmış olduğu da açıkça görülmektedir. Bu çerçevede, yapılan bu düzenlemeyle bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin elinden alındığı ve bu haliyle kanunları ve hatta uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği ileri sürülmektedir. Halbuki bu düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ’düşünceyi ve kanaati açıklama ve yayma’ hakkındaki ilgili maddesi ile Anayasamızın 25, 26 ve 34. maddeleri, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ve İçişleri Bakanlığının 2012 tarih ve 64 sayılı genelgesinin ilgili hükümleri esas alınarak yapılmış bulunmaktadır" denildi.

“Düzenlemenin bu haliyle kamuoyunda ve medyada bolca tartışılmasının gündemi son derece meşgul ettiği, halkı yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği görülmüştür denilen açıklamada, “Söz konusu bu nedenlerden ötürüdür ki yapılan düzenlemenin daha fazla siyasi karalama kampanyalarına feda edilmemesi, konunun farklı mecralara çekilerek daha fazla istismar edilmemesi ve halkımızın daha fazla yanlış yönlendirilmemesi adına yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu anlamda, söz konusu düzenleme ile basın açıklamalarının daha rahat bir ortamda yapılmasını temin etmesi hedeflenen çerçeve, düzenlemeye yasal dayanak oluşturan mevcut kanunlarımız ve bakanlık genelgelerimiz üzerinden sağlanacaktır. Bundan böyle de her bir alanda olduğu gibi bu konuda da hukuk devleti ve merci mevzuatın hükümleri çerçevesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması ile genel kamu düzeni ve asayişin eksiksiz sağlanmasına devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.