• 15.05.2013 00:00
  • (3322)

 Spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor... Herkes işine geldiği gibi yorumluyorReyhanlı suikastlerini... Pazar gününden beri Essad celladını destekleyen, adının önünde komünistten işçiye, devrimciden halka kadar türlü çeşitli nitelemeler bulunan örgütler, kafalarına göre "dış basın" alıntıları paylaşıyorlar... Gönüllüler de sazan olarak atlıyorlar bu haberlere... BBC, Sun gazetesi, Telgraf gazetesi gibi yayınların hepsine baktım, inceledim... Yok sözü edilen başlıklar ya da ifadeler... Hem olsa ne olur... Sonuçta senin-benim gibi gazetecilerin kişisel yorumları... Yani oralarda da her kafadan bir ses çıkıyor... Avrupa'nın saygın dergisi Der Spiegel'den dün paylaştım.... Esad'ın milislerinin başında kimin olduğunu açıkça okumak mümkün... Yine saygın bir gazetenin konuyla ilgili haber girişini çevirip paylaştım... Bütün bunlar da sonuç olarak o gazetenin ya da yazarın kişisel yorumları... Hükümetlerine, ya da uluslararası ilişkilere yakınlıkları önemli tabi... Ama unutmayalım ki, bu haince saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını yalnızca yapanlar biliyor... Kimin yaptığını kesin olarak öne sürenler, ya birlikte yaptılar, ya da bol keseden atıyorlar...


Ben, kendi payıma, bu suikastin kimin işine yaradığına bakarım...
Kesinlikle inandığım bir şey, bu şerefsiz saldırının amacının, Türkiye'de sürmekte olan"sakin" dönemi baltalamak olduğudur...

İkincisi, o bölgedeki mültecilere karşı kışkırtma olduğudur... Bunlar, Cenevre Mülteci Konvansiyonu'na imza atmış Türkiye'nin, sınır ülkelerdeki savaş ve felaket durumlarında sınırlarını kapamasının mümkün olmadığını bilmiyorlar... Almanya'da mültecilere ve yabancılara saldıran, öldüren, diri diri yakan Nazilerden farkı yok"bizim" milliyetçilerin... Adlarının önünde "komünist", "işçi", "halk" ya da bilmem ne ifadeleri olsa da...

Ülkede süren sakin barış sürecinin baltalanmasında hiç bir çıkarı olmayan hükümeti suçlamanın mantıkla izahı yok... Dün Veysi Sarısözen'in ifade ettiği gibi, "... AKP'yi yıkmak için, memleketi yakmak çok yanlıştır..." Sukûnetle, yapılan soruşturmaların sonucunu beklemekten yanayım... Ve hiç bir koşulda provokasyonları onaylamamak gerektiğine inanıyorum...