• 11.05.2014 00:00
  • (2558)

  Gördünüz mü bilmiyorum... Görmedinizse, aşağıya yapıştırdım... Okuyun ve saklayın... Böyle bir şey görülmemiştir... Cumhurbaşkanı arıyorlarmış... Kimler... Bu memleketin "efendileri"... Kriterleri de dizmişler altalta... Kimsiniz siz... Şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığına yakışanı tespit edip seçtirenlersiniz... Ülke siyasi partiler sistemiyle yönetiliyor... Ülkeyi yönetecek kişiler/kadrolar, siyasi partilerin gösterdikleri adaylar arasından halk tarafından seçiliyor... Hangi göreve, hangi kişilerin aday olabileceği de Anayasa ve yasalarla belirlenmiş... Ayrıca kriter koymak, nebileyim "şu ya da şu özelliklere sahip olmalıdır" gibi direktifler vermek bu memleketin tarihinde sık görülmüş olsa da, artık geçti o günler...

Zavallılıklar sıra sıra... Cumhuriyeti "kurmakla" övünen bir siyasi parti, tam mahalli seçimlerde binlerce üyesi ve milyonlarca seçmeni arasından adaylar bulamayıp bir ülkücüyü ya da Cemaatçiyi, başka bir yerde de ülkücü-Ergenekoncu-Cemaatci birini aday yapıp ağzının payını aldı derken, şimdi de Cumhurbaşkanı adayı aramalarına girişiyor... Öte yandan bu milletin efendileri olduklarını HALÂ sanan çevreler de, Cumhurbaşkanı'nın nasıl biri olması gerektiği konusunda ahkam kesmekte, ilanla "Cumhurbaşkanı adayı" aramakta... Bunları birilerinin uyandırması lazım...

Yaklaşık üçbin Kilometre öteden herkeşlere güzel, huzurlu, sevgi ve yaramazlıklarla dolu bir gün dilerim... "Aday arayanlara" da akıl fikir... Ne diyim...

"BİR CUMHURBAŞKANI ARANIYOR

 Ülkemizde cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan yurttaş oylarıyla seçiliyor. Bu nedenledir ki “Nasıl bir cumhurbaşkanı” sorusunun cevabı, aday gösterecek siyasî partilere olduğu kadar, biz yurttaşlara da önemli sorumluluk yüklüyor.

Bizler; genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden yurttaş, nasıl bir cumhurbaşkanı arıyoruz?

Referanslarını evrensel hukuktan alan; temel hak ve özgürlüklere bağlı...

Farklı inançlara ve bilimsel görüşe saygılı; herkesin kendi tavrını, tarzını devlet koruması altında özgürce yaşayabilmesi için devlet yönetimi ile dinin ayrışmasının zorunluluğunu benimsemiş...

Parlamenter sistemin temel ilkesi kuvvetler ayrılığını esas alan, demokratik hukuk devletinin korunmasını birincil görev sayan...

Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel yönelim ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan; eşit haklara sahip özgür yurttaşlık ilkesinin anayasal güvence altına alınması için çaba gösteren; farklılıkların zenginliğimiz olduğunu bilen...

Kürt meselesinin ancak müzakere, uzlaşma ve yerel yönetimlerin Türkiye çapında özerklik temelinde güçlendirilmesiyle, demokratik, barışçı ve kalıcı şekilde çözülebileceğini kavramış;

Yurttaşın devlete değil, devletin yurttaşa hizmetle yükümlü olduğunu bilen; devletin insan mutluluğunun görevlisi olması gerektiğini düşünen; “önce insan” diyebilen...

Doğal kaynak ve zenginliklerimizin rant uğruna talan edilmesini; toprağımızın, denizimizin, yeşilimizin betona dönüşmesini istemeyen...

Tarihimizle yüzleşmekten çekinmeyen; bütün komşularımızla ve dünyayla barış içinde yaşamamızı önemseyen...

Saygınlığını, gücünü yapıcı üslubundan, birleştirici kişiliğinden, toplumun her kesimine eşit yakınlıkta durmasından alan...

Ayırmayacak kayırmayacak; mazlumu mağduru gözetecek; adil, vicdanlı, sağduyulu bir cumhurbaşkanı arıyoruz.

Biz yurttaşlar oylarımızla, bu niteliklere sahip -ve bunları topluma taahhüt eden- bir adaya destek vermek istiyoruz."