• 9.11.2014 00:00
  • (2270)

 Anayasa Mehkemesi Tamgün Yasası çerçevesinde, öğretim üyelerinin muayenehane açmasını engelleyen maddesine CHP'nin yaptığı itirazı reddetmiş... Mesai saatleri dışında özel işyerlerinde çalışma haklarını ise kanun koyucunun inisiyatiifine bırakmış...

 Bu haberi okuyunca, aklıma benim yaşıtım olan ve 68 üniversite işgallerinde TIP Fakültesi işgalinde yönetici rolü oynamış olan bir hekim dostumun sözleri aklıma geldi...

"Yahu", demişti, "biz fakülte işgali sırasında, genel üniversite taleplerinin yanısıra, Tıp Fakülteli olarak özel mesleki taleplerimizi sıralarken, en başa tamgün çalışma kuralını koymuştuk... O zaman birlikte bu talebimiz için her alanda ve en başta mücadele eden bazı arkadaşlarım/meslektaşlarım, bugün Tabip Odası temsilcisi olarak Tamgün Yasası'na karşı çıkıyorlar..."

 Arkadaşımın dediği çok doğruydu... O günkü "işgalci" arkadaşlarının bir kısmı Prof. olarak maaş aldığı üniversitede değil, oradan hastaları havale ettikleri özel muayenehanelerinden öküz derisiyle para kazandılar... Tabi bunun yanında başka önemli bir faktör de, bu kanunu AKP hükümetinin çıkarmış olması... AKP ne yaparsa ona karşı çıkılmalı...

 Hem kim hatırlayacak, bugün bu kanuna karşı çıkanların o zaman tamgün çalışma için üniversite işgal ettiklerini...