• 30.05.2018 00:00
  • (1505)

 Çalışma hayatının iki kutbu... İşverenler ve çalışanların örgütü sendikalar... Tabi bir de işveren olarak belirli sektörlerde devlet... Çalışma hayatını kocaman bir spor sistemi olarak düşünün...

İşverenler büyüklüklerine göre, güçlerine göre ve sektör önemine göre çeşitli kademelerde örgütlü... 1. Lig, 2. Lig vesaire... Temsil ettikleri/sahip oldukları sermaye, yatırım ve knowhow onların gücünün ölçüsü...

Bunların karşısında çalışanların meslek örgütü olarak sendikaların tek gücü üye sayıları... Sendikalarına güvenen, bağlı olan her inanç ve inançsız gruptan, her siyasi görüşten ve sosyal tercihten çalışanlar... Sendikalar bir iktidar, iktidara yürüme örgütleri değil... Çalıştıkları işkolundaki tüm çalışanları hiç ayrım yapmadan temsil ederler... Güçlerine göre işverenlerle toplu pazarlıklar ve "kazan-kazan" ilkeleri doğrultusunda uzlaşmalar yaparlar... Buna "toplu iş sözleşmeleri" diyoruz...

Şimdi bir düşünelim... Bir tarafta ülkenin en güçlü işverenlerini temsil eden işveren örgütleri... Ve onların ligi... Öteki tarafta çalışanların küçük bir küsüratını üye yapabilmiş 8. alt ligde ancak oynayabilecek sendikalar... Sendikalar, hemen hepsi, yöneticilerinin ve üyelerinin aynı siyasal gruplardan olan küçük birimler... İsimlerinin başında kocaman "Devrimci" kelimesi olan, meydana çıktıklarında cılız birkaçyüz insanla (ki çoğu işçi-emekçi değil) kocaman pankartlar taşıyan siyasi gruplar... Hangi işveren, hangi işveren örgütü bu "sendikaları" ciddiye alır... Ağızlarını bırakıp nazik yerleriyle gülerler...

Bu gruplardan kendi işkolunda küsürat sayıda (%0,2 civarı) çalışanı (eminim bütününe yakını yöneticilerin siyasi grupçuğunun üyeleridir ya da taraftarıdır) örgütleyebilmiş bir sendikanın başkanı DİSK'e başkan olmuş... Kimse sormuyor... "Bu başkan son 5 senede kendi işkolunda kaç çalışanı üye yapabilmiş" diye... Kendi deFrimci görüşleri dışında sendikaya üye olan kaç kişi var... Şimdiye kadar işkolu düzeyinde ya da işyeri düzeyinde kaç toplusözleşme bağlayabilmiş... Yahu bunları yapamamış bir sendika başkanı şöyle iyi, şöyle deFrimci, nebiliym allameyi cihan olsa ne yazar... Şaşkınlıkla izliyorum bu başkana umut bağlayanları... Ha, diğer sendikalar (kamu çalışanları sendikaları ayrı bir konu olarak tartışılmalı) ve onların yöneticileri farklı mı sanki... Al birini vur ötekine...